Klik hier om te weten te komen hoe u contact kunt opnemen!
Status:

Support Center

Het wijzigen van taal en landinstellingen

Ga, om de taal- of landinstelling in Pipedrive te wijzigen, naar instellingen > Persoonlijk > Profiel.

Hier vind je twee vervolgmenu's (o.a.), “Land”, en “Taal”

Wijziging van de landinstelling zal de manier wijzigen waarop dingen in Pipedrive worden weergegeven - getallen (bijvoorbeeld 1,0 voor het Duits en 1.0 voor het Engels), datumformaat (bijvoorbeeld 29/09/2017 voor Brits Engels, en 09/29/2017 voor Amerikaans Engels), en andere van dergelijke factoren. Het zal ook de eerste dag van de week wijzigen overeenkomstig de cultuur of de normen van dat land.

Taal, aan de andere kant, presenteert een korte lijst opties - hier zul je alle talen vinden waarin Pipedrive is vertaald. Als je dit wijzigt, dan wijzig je wel de taal, maar niet de weergave van de data.