Klik hier om te weten te komen hoe u contact kunt opnemen!
Status:

Support Center

Kan ik één product hebben in verschillende prijsvariaties en valuta?

Noot: De functie Producten is beschikbaar in het Gold-abonnement. Ga om over te schakelen op het Gold-abonnement naar Instellingen > Facturering > Abonnementen wijzigen.

Ja, dat kun je doen. Eerst moet je de functie Productvariaties inschakelen, die je vindt door te gaan naar Instellingen > Functies, nadat je eerst Producten als een functie hebt geactiveerd. Variaties kunnen dan worden geconfigureerd in de Detailweergave van het Product in kwestie.