Klik hier om te weten te komen hoe u contact kunt opnemen!
Status:

Support Center

Kans in Pipedrive

In Pipedrive is de kans de waarde die je vertrouwen voorstelt in het winnen van een deal op de verwachte sluitingsdatum van die deal.
Als deze functie is geprogrammeerd, berekent Pipedrive automatisch de dealwaarden op grond van de opgegeven kans, wat je omzetprognoses een stuk eenvoudiger maakt.

De kanswaarde van een deal wordt voorgesteld door een weegschaal.

scales.png

Binnen Pipedrive zijn er twee kanstypen — stadiumkans en dealkans.

Stadiumkans...

  • stelt je in staat de kans te programmeren voor de waarschijnlijkheid dat er een deal gesloten wordt, op grond van het stadium van de pijplijn waarin deze deal zich bevindt. 
  • is breed en eenvoudig, wat een onmiddellijk inzicht geeft in de verwachtingen van je salesproces.

Dealkans...

  • stelt je in staat de waarschijnlijkheid van het sluiten van elke specifieke deal, op grond van je kennis van de deal op zich.
  • is bijzonder veelzijdig aanpasbaar, biedt het meest specifieke inzicht in elke deal wanneer deze wordt geprogrammeerd.

Standaard wordt de stadiumkans ingesteld op 100% voor ieder stadium, tenzij het anders is ingesteld.
Ga om de kans voor elk van je stadia in te stellen naar Instellingen > Pijplijnen en klik op de naam van een stadium om een nieuwe kanswaarde te programmeren.
Om te leren hoe je die waarde en de geprogrammeerde kans voor je pijplijnstadia kunt aanpassen, hier klikken. 

Wanneer deze is ingeschakeld en geprogrammeerd, zal de dealkanswaarde voorrang hebben boven het prioriteitsstadium waarin de deal zich momenteel bevindt. Hierom kun je maar het beste alert zijn wat betreft het bijwerken van de kans van specifieke deals.
Klik hierom te leren hoe je de dealkans kunt inschakelen — en programmeren — voor je pijplijnstadia.

scale_2.png

Noot: Als je de deal- of stadiumkans hebt geprogrammeerd in je Pipedrive-account, zal de gewogen waarden van die deals verschijnen in de Prognoseweergave van je Deals tabblad, ten behoeve van de omzetprojectie. 

weighted_value.png