Klik hier om te weten te komen hoe u contact kunt opnemen!
Status:

Support Center

Formatteren van je datums voor het importeren in Pipedrive

Noot: je hebt beheerrechten nodig om bepaalde handelingen die in dit artikel vermeld staan uit te voeren. Klik hier voor meer informatie.

Pipedrive ondersteunt meerdere datumformaten en configuraties. Wanneer je je eigen data importeert in een datum-specifiek veld, moet je een paar dingen in aanmerking nemen:

1: Hoe voer je je datums in? 04/04/2016 of 2016/04/04 bijvoorbeeld.

2: Hoe is de kolom in je spreadsheet geformatteerd? Datum, Algemeen, of Tekst bijvoorbeeld.

De onderstaande afbeelding toont je een importfunctie die plaatsvond met verschillende formatteer-technieken en hoe deze worden afgebeeld in Pipedrive.

Bestudeer de afbeelding om te zien hoe je datums eruit zullen zien:

 

Toewijzen in Pipedrive

Zodra je je spreadsheet importeert, is ingrijpen onnodig als Pipedrive het formaat van je datums zonder verwarring kan identificeren. Als Pipedrive het formaat van je datums niet kan identificeren, wordt je verzocht om de formattering van je spreadsheet te specificeren.

Hoe je kolommen formatteert in Excel

Spreadsheets kunnen hun cellen hebben geformatteerd voor speciale datatypes. Vaak krijg je een spreadsheet die al geformatteerd is, of je zult je eigen gegevens moeten formatteren. Hier wordt uitgelegd hoe je het formaat bewerkt van je kolommen in Excel: 

Klik met rechter muisknop op de kop van je kolom> Formaat Cellen > Kies je gewenste formaat.