Klik hier om te weten te komen hoe u contact kunt opnemen!
Status:

Support Center

Gebruikers & Toestemmingen (zichtbaarheid regelen)

Noot: je hebt beheerrechten nodig om bepaalde handelingen die in dit artikel vermeld staan uit te voeren. Klik hier voor meer informatie.


Het controleren van de zichtbaarheid is een belangrijk element dat je moet begrijpen in je CRM. Of je nu alles openbaar houdt in je bedrijf, of meer privacy vereist met betrekking tot je Deals, Personen, Organisaties, of Producten, dan zal Pipedrive je dit laten doen met diverse verschillende opties.

 

Gebruikersrechten - Normale gebruikers & Admin-gebruikers

Admin-gebruikers: Hebben de complete controle en toegang tot de hele account, uitgezonderd privé e-mails. Zijn kunnen ook niet zichzelf wissen of hun eigen administratieve rechten verwijderen. Alleen mede-admin-gebruikers kunnen dit doen. Pipedrive kan net zoveel admin-gebruikers hebben als je maar wilt.

Noot: De eerste gebruiker die een nieuw proefaccount start verwerft automatisch admin-rechten. Beheerders die daarna worden toegevoegd kunnen zo nodig de admin-rechten van de eerste gebruiker verwijderen.


Normale gebruikers: Zijn onderworpen aan de toestemmingen die de admin bepaalt.

Admin-gebruiker

Instellingenpagina van een Admin-gebruiker.Al dezelfde rechten als een normale gebruiker; maar met de volgende aanvullingen:

 • Facturering updaten
 • Gebruikers toevoegen/verwijderen/bewerken
 • Wijzigen Pipedrive accountnaam
 • Regelen van bedrijfszichtbaarheid & toestemmingen
 • Creëer doelen voor overige gebruikers
 • Aangepast veld creëren/bewerken
 • Creëren/bewerken van pijplijnen & stadia
 • VOIP-configuraties beheren
 • Pushmeldingen aanmaken
 • Functies inschakelen
 • Volledige zichtbaarheid voor alle deals/personen/etc. (ongeacht de zichtbaarheidsinstelingen)
 • Data Importeren/Exporteren 

 

Normale gebruiker

Instellingenpagina van een normale gebruiker:Alle normale dagelijkse functies van Pipedrive:

 • Toegang tot persoonlijke API-sleutels
 • Toegang tot persoonlijke integraties (Google contactpersonen, Mailchimp, etc.)
 • Toevoegen/bewerken van rechten tot elke deal/persoon/organisatie die zichtbaar is voor de gebruiker
 • Eigen e-mailadres wijzigen/updaten (zolang de e-mail nog niet bestaat in Pipedrive)
 • Persoonlijk wachtwoord wijzigen
 • Persoonlijke doelen creëren
 • Filters creëren/bewerken in de lijstoverzichten
 • Maak persoonlijke herinneringsmailberichten voor activiteiten en meldingsmails
 • Maak persoonlijke gebruikersinterface instellingen
 • Maak persoonlijke e-mailintegratie instellingen

 

Standaardinstellingen voor zichtbaarheid voor het bedrijf

Een van de eerste en belangrijkste dingen die je moet doen is de standaard zichtbaarheidsinstellingen voor je Pipedrive account te bepalen. Deze instellingen zullen de standaard zichtbaarheidsregel bepalen voor ieder item (persoon/organisatie/deal/product) dat in het systeem gecreëerd wordt; dit houdtniet in dat je geforceerd wordt om deze instellingen altijd te gebruiken. Elke deal/persoon/etc. in Pipedrive kan zijn eigen individuele zichtbaarheidsinstellingen bezitten.

Om standaardwaarden voor je bedrijf te configureren:

 1. Ga naar Instellingen > Gebruikers & Toestemmingen > Toestemmingen.
 2. Selecteer je standaard zichtbaarheidsinstellingen. Zie voorbeeld:

 

Opties voor het delen van informatie

De standaard zichtbaarheidsinstelling van het bedrijf is net zoals het klinkt, een standaardwaarde. Individuele gegevens zoals deals en personen kunnen hun eigen zichtbaarheidsinstellingen hebben; deze worden bepaald door 3 verschillende velden: Zichtbaar-voor instellingen, Eigenaarschap, en Volgers.

 

Zichtbaar-voor instellingen

De Zichtbaar-voor instellingen bepaalt de huidige zichtbaarheid van gegevens. Zichtbaar-voor instellingen kunnen worden bewerkt in ieder detailoverzicht of in het lijstoverzicht.

Eigenaarschap

Eigenaarschap bepaalt van wie de gegevens zijn en aan wie de winst/het verlies van de deal wordt toegeschreven. Als je de eigenaar van iets bent, kun je het zien/bewerken. Iedere deal/persoon/organisatie die je creëert of importeert zal het eigendom zijn van de gebruiker die deze creëert, tenzij deze een ander eigenaarschap specificeert tijdens de creatie daarvan.

Als je een wijziging moet aanbrengen in de Eigenaarsinstellingen, kunnen deze later worden bediend in je detailoverzichten of je lijstoverzichten (hetzelfde als de zichtbaar-voor-instelling):Volgers

De Volgers-functie geeft individuele Pipedrive gebruikers volledige toegang tot diverse gegevens, en biedt meldingen over de gegevens die zij volgen.

Noot: Berichten worden bezorgd in de app, in de rechter bovenhoek naast je naam.


Normale gebruikers kunnen zichzelf of andere Pipedrive gebruikers als volgers toevoegen aan deals, personen en organisaties die zichtbaar voor hen zijn.

Admin-gebruikers kunnen volgers toevoegen aan het volledige profiel van een individuele Pipedrive gebruiker; dit zorgt voor zichtbaarheid en berichten aan de volger van ALLE activiteiten uitgevoerd door de gebruiker die door de volger wordt gevolgd.

Volgers kunnen worden toegevoegd aan het Volgers gedeelte van alle gegevens. Zie voorbeeld hier:

Zodra je een volger bent, worden alle berichten over de items die je volgt afgeleverd in het handige kleine vlagpictogram in de rechterbovenhoek van de app. Zie voorbeeld: