Klikk her for å finne ut hvordan du kontakter oss!
Status:

Pipedrive

Brukere og rettigheter (synlighetskontroll)

Merk: Administratorrettigheter kreves for å utføre enkelte av handlingene som beskrives i denne artikkelen. Klikk her for å finne ut mer.


Synlighetskontroll er et viktig element som må forstås i CRM-programvaren. Uansett om du holder alt offentlig i firmaet ditt eller trenger å holde salgsavtaler, personer, organisasjoner eller produkter mer privat, vil Pipedrive la deg gjøre dette på flere forskjellige måter.

Brukerrettigheter – vanlige brukere og administratorbrukere

Admin users: Have full control and visibility over the entire account, except for private emails. De kan heller ikke slette seg selv eller fjerne sine egne administratorrettigheter. Only fellow admins can do this. I Pipedrive kan du ha så mange administratorbrukere som du vil.

Merk: Den første brukeren som starter en ny prøveperiode, får administratorrettigheter automatisk. Administratorer som legges til senere kan fjerne administratorrettighetene til den første brukeren ved behov.


Vanlige brukere: Er underlagt rettighetene som administratoren tildeler dem.

Administratorbruker

Innstillingssiden til en administratorbruker.Alle de samme rettighetene som en vanlig bruker, men kan i tillegg gjøre følgende:

 • Oppdatere fakturering
 • Legge til/fjerne/redigere brukere
 • Endre navnet på Pipedrive-kontoen
 • Administrere firmasynlighet og rettigheter
 • Opprette mål for andre brukere
 • Opprette/redigere egendefinerte felter
 • Opprette/redigere pipeliner og faser
 • Kontrollere VOIP-konfigurasjoner
 • Stille inn push-varslinger
 • Aktivere funksjoner
 • Full synlighet til alle salgsavtaler/personer/osv. (uansett synlighetsinnstillingene)
 • Importere/eksportere data

Vanlig bruker

Innstillingssiden til en vanlig brukerAlle vanlige, daglige funksjoner i Pipedrive:

 • Tilgang til personlige API-nøkler
 • Tilgang til personlige integreringer (Google-kontakter, mailchimp osv.)
 • Legge til/redigere rettigheter for alle salgsavtaler/personer/organisasjoner som brukeren har synlighet til
 • Endre/oppdatere egne e-postadresser (så lenge e-postadressen allerede finnes i Pipedrive)
 • Endre personlig passord
 • Opprette personlige mål
 • Opprette/redigere filtre i listevisningene
 • Konfigurere e-post med personlige aktivitetspåminnelser og e-postvarsler
 • Konfigurere innstillinger for personlig brukergrensesnitt
 • Konfigurere innstillinger for personlig e-postintegrering

Firmaets standard synlighetsinnstillinger

En av de første og viktigste tingene som må gjøres, er å konfigurere Pipedrive-kontoens standard synlighetsinnstillinger. Disse innstillingene fastsetter en standard synlighetsregel for alle oppføringer (person/organisasjon/salgsavtale/produkt) som er opprettet i systemet. Dette betyr ikke at du blir tvunget til å bruke disse innstillingene hele tiden. Enhver salgsavtale/person/osv. i Pipedrive kan ha sine egne individuelle synlighetsinnstillinger.

Slik konfigurerer du firmaets standardinnstillinger:

 1. Gå til Innstillinger > Brukere og rettigheter > Rettigheter.
 2. Velg dine standard synlighetsinnstillinger. Se eksempel:

Delingsalternativer

Firmaets standard synlighetsinnstilling er nettopp slik det høres ut – en standardinnstilling. Individuelle elementer som salgsavtaler og personer kan ha sine egne synlighetsinnstillinger, og disse styres av 3 forskjellige felter: Synlig for-innstillinger, Eierskap og Følgere.

Synlig for-innstillinger

Synlig for-innstillingene fastsetter den faktiske synligheten til oppføringen. Synlig for-innstillinger kan redigeres i alle detaljvisninger eller i listevisningen.

Eierskap

Eierskap fastsetter hvem som eier oppføringen og som krediteres for vinn/tap av salgsavtalen. Hvis du eier den, kan du se og redigere den. Alle salgsavtaler/personer/organisasjoner som du oppretter eller importerer, eies av brukeren som opprettet dem, med mindre de angir et annet eierskap under opprettingen.

Hvis du trenger å endre eierinnstillingene senere, kan de styres i detaljvisningene eller listevisningene dine (samme som synlig for-innstillingen):Følgere

Følgere-funksjonen gir individuelle Pipedrive-brukere full tilgang til forskjellige oppføringer, samt gir varsler på de oppføringene de følger.

Merk: Varsler leveres i appen, ved siden av navnet ditt i øverste høyre hjørne.


Vanlige brukere kan legge til seg selv eller andre Pipedrive-brukere som følgere på synlige salgsavtaler, personer eller organisasjoner.

Administratorbrukere kan legge til følgere på hele profilen til en individuell Pipedrive-bruker. Dette gir synlighet og varsler til følgeren av ALLE handlinger som utføres av brukeren som følgeren følger.

Følgere kan legges til i Følgere-delen til alle oppføringer. See example here:

Once you're a follower, all notifications of the items you're following are delivered in that nifty little flag icon in the upper right corner of the app. See example: