Snakk med oss
Status:

Pipedrive

Brukere og rettigheter (synlighetskontroll)

Synlighetskontroll er et viktig element som må forstås i CRM-programvaren. Uansett om du holder alt offentlig i firmaet ditt eller trenger å holde salgsavtaler, personer, organisasjoner eller produkter mer privat, vil Pipedrive la deg gjøre dette på flere forskjellige måter.

Merk: Administratorrettigheter kreves for å utføre enkelte av handlingene i denne artikkelen. Klikk her for å finne ut mer.


Innhold

1: Brukerrettigheter – vanlige brukere og administratorbrukere
2: Firmaets standard synlighetsinnstillinger
3: Delingsalternativer
4: Følgere


Brukerrettigheter – vanlige brukere og administratorbrukere

Administratorbrukere: Få full kontroll og synlighet over hele kontoen, unntatt private e-postmeldinger. De kan heller ikke slette seg selv eller fjerne sine egne administratorrettigheter. Kun andre administratorer kan gjøre det. I Pipedrive kan du ha så mange administratorbrukere som du vil.

Merk: Den første brukeren som starter en ny prøvekonto, får administratorrettigheter automatisk. Administratorer som legges til senere, kan fjerne administratorrettighetene til den første brukeren ved behov.

  • Vanlige brukere: Er underlagt rettighetene som administratoren tildeler dem.

Administratorbruker

Innstillingssiden til en administratorbruker.

Alle de samme rettighetene som en vanlig bruker, men kan i tillegg gjøre følgende:

 

Legge til/fjerne/redigere brukere

Endre navnet på Pipedrive-kontoen

Administrere firmasynlighet og rettigheter

Opprette mål for andre brukere

Opprette/redigere egendefinerte felter

Opprette/redigere pipeliner og faser

Kontrollere VOIP-konfigurasjoner

Stille inn push-varslinger

Aktivere funksjoner

Full synlighet til alle salgsavtaler/personer/osv. (uansett synlighetsinnstillingene)

Importere/eksportere data

Oppdatere fakturering 

Vanlig bruker

Innstillingssiden til en vanlig bruker

 

Alle vanlige, daglige funksjoner i Pipedrive

 

Tilgang til personlige API-nøkler

Tilgang til personlige integreringer (Google-kontakter, mailchimp osv.)

Legge til/redigere rettigheter for alle salgsavtaler/personer/organisasjoner som brukeren har synlighet til

Endre/oppdatere egne e-postadresser (så lenge e-postadressen allerede finnes i Pipedrive)

Endre personlig passord

Opprette personlige mål

Opprette/redigere filtre i listevisningene

Konfigurere e-post med personlige aktivitetspåminnelser og e-postvarsler

Konfigurere innstillinger for personlig brukergrensesnitt

Konfigurere personlige innstillinger for e-postintegrering  


Firmaets standard synlighetsinnstillinger

En av de første og viktigste tingene som må gjøres, er å konfigurere Pipedrive-kontoens standard synlighetsinnstillinger. Disse innstillingene fastsetter en standard synlighetsregel for alle oppføringer (person/organisasjon/salgsavtale/produkt) som er opprettet i systemet. Dette betyr ikke at du blir tvunget til å bruke disse innstillingene hele tiden. Enhver salgsavtale/person/osv. i Pipedrive kan ha sine egne individuelle synlighetsinnstillinger.

Slik konfigurerer du firmaets standardinnstillinger:

  1. Gå til Innstillinger > Brukere og rettigheter > Rettigheter.
  2. Velg dine standard synlighetsinnstillinger. Se eksempel:


Delingsalternativer

Firmaets standard synlighetsinnstilling er nettopp slik det høres ut – en standardinnstilling. Individuelle elementer som salgsavtaler og personer kan ha sine egne synlighetsinnstillinger, og disse styres av 3 forskjellige felter: Synlig for-innstillinger, Eierskap og Følgere.

 

   Synlig for-innstillinger

Synlig for-innstillingene fastsetter den faktiske synligheten til oppføringen. Synlig for-innstillinger kan redigeres i alle detaljvisninger eller i listevisningen.   Eierskap

Eierskap fastsetter hvem som eier oppføringen og som krediteres for vinn/tap av salgsavtalen. Hvis du eier den, kan du se og redigere den. Alle salgsavtaler/personer/organisasjoner som du oppretter eller importerer, eies av brukeren som opprettet dem, med mindre de angir et annet eierskap under opprettingen.

Hvis du trenger å endre eierinnstillingene senere, kan de styres i detaljvisningene eller listevisningene dine (samme som synlig for-innstillingen):

  


Følgere

Følgere-funksjonen gir individuelle Pipedrive-brukere full tilgang til forskjellige oppføringer, samt gir varsler på de oppføringene de følger.

Merk: Varsler leveres i appen, ved siden av navnet ditt i øverste høyre hjørne.

  • Vanlige brukere kan legge til seg selv eller andre Pipedrive-brukere som følgere på synlige salgsavtaler, personer eller organisasjoner.
  • Administratorbrukere kan legge til følgere på hele profilen til en individuell Pipedrive-bruker. Dette gir synlighet og varsler til følgeren av ALLE handlinger som utføres av brukeren som følgeren følger.

Følgere kan legges til i Følgere-delen til alle oppføringer. Se eksempel her:

Når du er en følger, leveres alle varsler om elementene du følger i det smarte, lille flagget øverst i høyre hjørne av appen. Se eksempel: