Skontaktuj się z nami
Status:

Pipedrive

Czy mogę zbiorczo dodać obserwatorów?

Aby to zrobić, możesz użyć następującego rozwiązania:

1. Dodaj kolumnę Identyfikator do widoku listy szans sprzedaży i wyeksportuj listę do programu Excel, jak pokazano tutaj

2. W Excelu dodaj kolumnę dla obserwatorów szansy sprzedaży / osoby / produktu i/lub organizacji i podaj oddzielonych przecinkami wszystkich użytkowników, których chcesz dodać jako obserwatorów.

3. Teraz zaimportuj z powrotem plik Excela do Pipedrive, jak wyjaśniono tutaj, korzystając z pola identyfikatora systemu Pipedrive.

4. W trakcie drugiego kroku importu, etapu mapowania, upewnij się, że korzystasz z pola obserwatora szansy sprzedaży / osoby / produktu i/lub organizacji po lewej stronie, aby zmapować je do kolumny obserwatora w arkuszu

Wykonując te kroki, zaktualizujesz swoje obecne elementy w Pipedrive i zbiorczo dodasz obserwatorów.