Kliknij tu i dowiedz się jak możesz się z nami kontaktować!
Status:

Pipedrive

Kim są obserwatorzy?

Uczestnicy to inni użytkownicy w Twojej firmie. Dodanie użytkownika do elementu jako obserwatora da mu dostęp do elementu, który w innym przypadku byłby dla niego ukryty na podstawie widoczności i uprawnień. Funkcji tej można użyć do powiadomienia obserwatora o jakichkolwiek aktualizacjach wprowadzonych w obserwowanych elementach. Użytkowników można także dodać jako obserwatorów innych użytkowników, co z kolei dodaje ich do wszystkich elementów przynależnych obserwowanemu użytkownikowi. Mogą to zrobić administratorzy na stronie statystyk osobistych użytkownika w sekcji Ustawienia / Profil użytkownika. Przejdź do użytkownika, który ma być obserwowany i kliknij „Dodaj kogoś” na karcie Obserwatorzy.