Kliknij tu i dowiedz się jak możesz się z nami kontaktować!
Status:

Pipedrive

Jak mogę przywrócić usunięte szanse sprzedaży?

Aby przywrócić usuniętą szansę sprzedaży, przejdź do opcji Widok szczegółów danej szansy.
Następnie kliknij przycisk Otwórz ponownie, który znajduje się u góry z prawej strony w Widoku szczegółów.
Status tej szansy sprzedaży zostanie ponownie zmieniony na Otwarty, a znajdujące się w niej dane będą takie same, jak w chwili jej oznaczenia jako Usunięta.

reopen_deleted_deal.png

Jeżeli chcesz przywrócić więcej niż jedną usuniętą szansę sprzedaży, proponujemy najpierw zastosować funkcję filtrowania, aby na koncie Pipedrive znaleźć usunięte szanse sprzedaży.
Po wykonaniu tej czynności, korzystając z funkcji Edycja zbiorcza, zaznacz wszystkie szanse sprzedaży, które chcesz przywrócić.
Na panelu Edycja zbiorcza znajdź pole Status, wybierz Zastąp istniejącą wartość..., a następnie wybierz Otwórz.

bulk_edit_replace_open.png

Po zakończeniu tej operacji kliknij Aktualizuj i zapisz zmiany statusu.