Kliknij tu i dowiedz się jak możesz się z nami kontaktować!
Status:

Pipedrive

5 wskazówek dla dużych zespołów korzystających z Pipedrive

Jeśli reprezentujesz dużą firmę, prawdopodobnie chcesz, aby cały zespół pracujący w Pipedrive korzystał z tych samych danych i kontaktów.
W niniejszym punkcie przedstawiamy garść informacji na temat tego, jak sprawić, aby współużytkowanie systemu było łatwiejsze, a sprzedaż skuteczniejsza.

1: Widoczność elementów należących do innych użytkowników

Jedną z kluczowych zasad Pipedrive jest to, że jeżeli użytkownik nie widzi jakiegoś elementu, nie może go zmienić. Pamiętając o tym, najlepszym rozwiązaniem jest ustawienie pełnej widoczności elementów dla całej firmy wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Reprezentując dużą firmę, z całą pewnością chciał(a)byś jednak, aby niektóre funkcje szczegółowe były realizowane przez określonych użytkowników. Wtedy właśnie funkcja Właściciel i obserwatorzy, która umożliwia widoczność danych niektórym użytkownikom, ma sens.

W przypadku pracy w zespołach, jedna opcja umożliwia jednym użytkownikom obserwowanie innych. Dzięki temu, jeżeli jeden element jest przypisany w koncie określonemu użytkownikowi, wszyscy użytkownicy, którzy go obserwują, również mają dostęp do tego elementu.

Będąc Administratorem, jeżeli chcesz przypisać użytkownikom obserwatorów, idź do opcji Ustawienia > Użytkownicy i uprawnienia, kliknij nazwę użytkownika, którego chcesz dodać do obserwatorów i następnie kliknij przycisk Statystyki, który znajduje się z prawej strony.
Kiedy znajdziesz się na Profilu użytkownika, kliknij Dodaj kogoś, aby w ten sposób dodać temu użytkownikowi obserwatora.

follow.png

Uwaga: ta funkcja nie obejmuje wiadomości e-mail, które są widoczne tylko w Szansach sprzedaży lub Kontaktach, do których są przypisane, o ile wiadomość nie została oznaczona opcją Udostępniony.

W tym celu sugerujemy zaznaczenie opcji „Zwykli użytkownicy mogą widzieć wszystkie elementy innych użytkowników, których obserwują” na TAK.
Można to zrobić w sekcji Ustawienia > Użytkownicy i uprawnienia > Uprawnienia

see_all_items_of_users_following.png

Takie ustawienie powoduje, że zespoły mogą się nawzajem obserwować i udostępniać sobie elementy, a ty jako Administrator masz wszystkie odpowiednie informacje w zasięgu ręki.

image7.gif

Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień widoczności w Pipedrive, kliknij tutaj

2: Import danych dla innych użytkowników

Wypełnienie systemu danymi jest jedną z najważniejszych opcji umożliwiających skuteczną sprzedaż za pomocą aplikacji Pipedrive.
Jeżeli po dodaniu użytkowników chcesz wprowadzić do konta swoje informacje, takie jak szanse sprzedaży, osoby kontaktowe czy organizacje, upewnij się, że w polu Właściciel odwzorowałeś(aś) prawidłowego użytkownika, według schematu wyświetlonego poniżej.

image4.gif

Uwaga: Jeżeli tworzysz trzy elementy, a więc Szansa sprzedaży, Osoba kontaktowa i Organizacja, i chcesz odwzorować Właściciela dla każdego z nich, pamiętaj o dodaniu trzech kolumn właściciela, oznaczonych powtórzoną nazwą tego samego użytkownika.

Aby uzyskać więcej informacji na temat procesu importowania informacji do Pipedrive, kliknij tutaj.

3: Cele dla całego zespołu

Cele są ważną częścią procesu sprzedaży, zapewniającą, że członkowie zespołu realizują te same zadania, konieczne do osiągnięcia zamierzonych rezultatów utrzymujących działalność organizacji. Jednym z ważnych zadań menedżera jest utrzymanie realizacji tych celów. Aby ułatwić ten proces, wyposażyliśmy Pipedrive w funkcję Cele.

Dzięki tej funkcji możliwe jest ustalenie listy zadań, które wszyscy użytkownicy muszą zrealizować.
Jeżeli jako Administrator chcesz wyznaczyć w Pipedrive cele dla swojego zespołu i monitorować je, przejdź do opcji Ustawienia > Cele > Wszystkie.

goals.png

Aby dowiedzieć się więcej na temat funkcji Cele i jej możliwościach, kliknij tutaj

4: Raporty dotyczące działań

Funkcja Raporty jest w Pipedrive źródłem bardzo cennych informacji. Jako Administrator, możesz sobie zadawać pytanie „co mój zespół robił w tym czasie?”
Aby znaleźć na nie odpowiedź, przejdź do zakładki Statystyki i kliknij w Raporty

reports.png

Dzięki tej funkcji możesz wydobyć wymagane informacje, sortując dane według wybranego lejka sprzedaży. Jeżeli twoja praca ma więcej do czynienia z Organizacjami lub Osobami kontaktowymi niż z szansami sprzedaży, wybierz po prostu Wszystkie lejki i sprawdź te działania, które nie są powiązane z określoną szansą sprzedaży.

reports_pipelines.png

Aby dowiedzieć się więcej na temat funkcji Raporty i jej możliwości, kliknij tutaj

5: Widoczność wiadomości e-mail

W przeciwieństwie do innych funkcji Pipedrive, widoczność wiadomości e-mail jest kontrolowana przez użytkowników, a nie przez Administratora.
Skrzynka pocztowa każdego użytkownika jest prywatna, ponieważ można ją zsynchronizować w Pipedrive z osobistym adresem e-mail, co oznacza, że każdy użytkownik jest odpowiedzialny za zawartość swojej zakładki Poczta i że informacje znajdujące się w niej nie mogą być w żaden sposób zmieniane przez innych użytkowników konta. 

Jeżeli chcesz udostępniać konwersacje mailowe dotyczące określonej szansy sprzedaży lub osoby kontaktowej, możesz to zrobić w ustawieniach globalnych lub na zasadzie jednostkowych przypadków.
Domyślne ustawienie w Pipedrive, znajdujące się w sekcji Ustawienia > Osobiste > Integracja poczty e-mail jest takie, że wszystkie wiadomości e-mail powiązane z danym elementem są udostępniane na stronie tego elementu. Dzięki temu każdy e-mail powiązany z daną szansą sprzedaży lub osobą kontaktową jest widoczny dla dowolnego użytkownika mającego dostęp do tej szansy lub osoby kontaktowej. 

email_sharing.png 

Udostępniane wiadomości e-mail pojawiają się w opcji Skrzynka odbiorcza zakładki Poczta danego użytkownika i są oznaczone niebieską ikoną Udostępniony.

shared_email.png

Wiadomość e-mail oznaczona jako Udostępniona pojawi się w Widoku szczegółów powiązanego elementu i będzie widoczna dla wszystkich użytkowników mających dostęp do tego elementu.

email_detail_view.png 


Aby dowiedzieć się więcej na temat funkcji Integracja poczty e-mail i jej możliwości, kliknij tutaj