Kliknij tu i dowiedz się jak możesz się z nami kontaktować!
Status:

Pipedrive

Zaproszenia na spotkania

Zaproszenia na spotkania pozwalają automatycznie informować osoby kontaktowe o nadchodzących spotkaniach lub innych wspólnie podejmowanych działaniach.

Aby wysłać zaproszenie, wystarczy skonfigurować dane działanie w standardowy sposób, a następnie zaznaczyć pole „Wyślij zaproszenie do uczestników” na dole. Pipedrive wyśle do tych osób wiadomość e-mail z informacją o dacie, godzinie i nazwie działania:

Invite_email.png

Zaproszenie może zostać przetłumaczone na każdy obsługiwany przez Pipedrive język, który należy wybrać z rozwijanego menu wyświetlonego po zaznaczeniu pola zaproszenia.

NB: Zaproszenia na spotkania są oznaczone w Pipedrive logo użytkowników planu Silver, ale nie są oznaczone dla użytkowników planu Gold. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jak wypróbować plan Gold, lub kliknij tutaj, aby zobaczyć wszystkie funkcje planów Pipedrive.

Wszystko to jest dość łatwe i intuicyjne, ale trzeba pamiętać o kilku rzeczach. Po pierwsze, żadne zaproszenie nie będzie wysłane, jeśli nie zaznaczysz pola „Wyślij zaproszenie do uczestników”. Będzie tak również wtedy, gdy zdarzenie zostanie zmienione w jakikolwiek sposób. Wiadomości e-mail są wysyłane tylko po zaznaczeniu tego pola i kliknięciu przycisku „Zapisz” na dole.

W jednym tylko przypadku wiadomość e-mail zostanie wysłana, mimo że powyższe pole nie zostało zaznaczone, a mianowicie wówczas, gdy działanie, którego dotyczyło zaproszenie, zostanie usunięte przed zaplanowaniem zdarzenia.

Po drugie osoba kontaktowa musi posiadać powiązany adres e-mail, aby móc otrzymać wiadomość. Jeśli osoba, do której chcesz napisać, nie ma zarejestrowanego adresu e-mail, obok jej imienia i nazwiska w kreatorze działania wyświetli się żółty trójkąt (patrz poniżej).

Aby dodać adres e-mail, wybierz opcję Kontakty > Osoby kontaktowe w górnym pasku menu i wprowadź adres e-mail dla istniejącego kontaktu. Aby zaoszczędzić czas, można również utworzyć kontakt w tym samym menu i dodać od razu adres e-mail przed utworzeniem działania.

Activity_reminder_contact.png

 

I ostatnia sprawa: odpowiedzi na zaproszenia trafią na adres e-mail przypisanego właściciela działania. Jeśli właściciel działania ma swój e-mail zsynchronizowany z Pipedrive w ramach planu Gold lub Platinum, odpowiedzi na zaproszenia wyświetlą się również w skrzynce odbiorczej Pipedrive.