Skontaktuj się z nami
Status:

Pipedrive

Zaproszenia na spotkania

Zaproszenia na spotkania pozwalają automatycznie informować osoby kontaktowe o nadchodzących spotkaniach lub innych wspólnie podejmowanych działaniach.

Aby wysłać zaproszenie, wystarczy skonfigurować dane działanie w standardowy sposób, a następnie zaznaczyć pole „Wyślij zaproszenie do uczestników” na dole. Pipedrive wyśle do tych osób wiadomość e-mail z informacją o dacie, godzinie i nazwie działania:

Invite_email.png

Zaproszenie może zostać przetłumaczone na każdy obsługiwany przez Pipedrive język, który należy wybrać z rozwijanego menu wyświetlonego po zaznaczeniu pola zaproszenia.

Wszystko to jest dość łatwe i intuicyjne, ale trzeba pamiętać o kilku rzeczach. Po pierwsze żadne zaproszenie nie będzie wysłane, jeśli nie zaznaczysz pola „Wyślij zaproszenie do uczestników”, w tym również gdy zdarzenie zostanie zmienione w jakikolwiek sposób. Wiadomości e-mail są wysyłane tylko po zaznaczeniu tego pola i kliknięciu przycisku „Zapisz” na dole.

W jednym tylko przypadku wiadomość e-mail zostanie wysłana, mimo że powyższe pole nie zostało zaznaczone, a mianowicie wówczas, gdy działanie, którego dotyczyło zaproszenie, zostanie usunięte przed zaplanowaniem zdarzenia.

Po drugie osoba kontaktowa musi posiadać powiązany adres e-mail, aby móc otrzymać wiadomość. Jeśli osoba, do której chcesz napisać, nie ma zarejestrowanego adresu e-mail, obok jej imienia i nazwiska w kreatorze działania wyświetli się żółty trójkąt (patrz poniżej).

Aby dodać adres e-mail, wybierz opcję Kontakty > Osoby kontaktowe w górnym pasku menu i wprowadź adres e-mail dla istniejącego kontaktu. Aby zaoszczędzić czas, można również utworzyć kontakt w tym samym menu i dodać od razu adres e-mail przed utworzeniem działania.

Activity_reminder_contact.png

 

I ostatnia sprawa: odpowiedzi na zaproszenia trafią na adres e-mail przypisanego właściciela działania. Jeśli właściciel działania ma swój e-mail zsynchronizowany z Pipedrive w ramach planu Gold lub Platinum, odpowiedzi na zaproszenia wyświetlą się również w skrzynce odbiorczej Pipedrive.