Kliknij tu i dowiedz się jak możesz się z nami kontaktować!
Status:

Pipedrive

Monitorowanie wiadomości e-mail

Uwaga: Funkcja Śledzenie wiadomości e-mail jest jedną z wielu użytecznych funkcji planu Gold Pipedrive. Aby dowiedzieć się, jak zmienić plan, kliknij tutaj.

Czym jest monitorowanie wiadomości e-mail


Funkcje monitorowania wiadomości e-mail są używane przez firmy, które chcą wiedzieć, kiedy wysłane wiadomości zostały otworzone przez klientów.
W tym celu do każdej wiadomości z włączoną funkcją monitorowania dodawany jest piksel monitorujący, który rejestruje otwarcie wiadomości przez odbiorcę oraz kliknięcie łącza w niej zawartego.

Uwaga: Jeśli odbiorca ma wyłączone elementy graficzne w swoim kliencie poczty e-mail lub jeśli wiadomość jest w trybie tekstowym (zamiast HTML), piksel monitorujący nie zadziała i nie pojawi się powiadomienie o otwarciu wiadomości. 

 

Jak skonfigurować funkcję Śledzenie wiadomości e-mail


Aby włączyć monitorowanie wiadomości e-mail, otwórz Ustawienia > Osobiste > Integracja poczty e-mail.
Jeśli masz połączone konto e-mail za pomocą funkcji synchronizacji poczty e-mail w planie Gold, znajdziesz tu opcje monitorowania wiadomości e-mail.
Jeśli nie masz jeszcze połączonego konta e-mail, dowiedz się, jak to zrobić, tutaj

settingspersonalemailintegrationtracking.png

  • Śledzenie otwierania informuje o otwarciu wysłanej wiadomości e-mail przez odbiorcę. 
  • Śledzenie łączy informuje o kliknięciu łącza zawartego w wysłanej wiadomości e-mail.
  • Powiadomienia o działaniach związanych ze śledzeniem będą przekazywane za pomocą dzwonka powiadomień w aplikacji Pipedrive.

 

Korzystanie z funkcji monitorowania wiadomości e-mail


Gdy te opcje są włączone, funkcje Wyślij wiadomość w karcie Poczta i w widokach szczegółów będą miały ikony umożliwiające włączenie opcji monitorowania. 
Aby włączyć monitorowanie wiadomości, którą chcesz wysłać, kliknij opcję „Włącz śledzenie otwarć wiadomości e-mail” lub opcję „Włącz śledzenie kliknięć łącza” w obszarze wysyłania wiadomości.

enableopentracking.png     enablelinktracking.png

Uwaga: Aby śledzić otwarcia wiadomości i kliknięcia łącza, te opcje muszą zostać włączone przed wysłaniem wiadomości. 

Gdy wiadomość e-mail została wysłana z tymi opcjami włączonymi, można sprawdzać informacje śledzenia w wysłanej wiadomości w karcie Poczta, a nadawca może również wyświetlać te informacje w widokach szczegółów, umieszczając kursor myszy nad ikonami śledzenia otwarć i łączy. Gdy wiadomość zostanie otwarta lub łącze zostanie kliknięte, ikona zostanie przyciemniona, a po umieszczeniu nad nią kursora wyświetlą się informacje o czasie otwarcia wiadomości lub kliknięcia łącza. 

notviewed.png notclicked.png

Po otwarciu wiadomości e-mail ikona będzie matowa i będzie zawierać informacje o tym, kiedy wiadomość została otwarta lub kiedy łącze zostało kliknięte.

Pamiętaj, że odbiorcy wiadomości mogą mieć ustawionego klienta poczty e-mail w sposób uniemożliwiający śledzenie otwarć wiadomości i kliknięć łącza.
W takim przypadku Pipedrive nie jest w stanie dostarczyć informacji dotyczących śledzenia wiadomości e-mail. 

Jeśli wiadomość e-mail jest wysyłana do kilku odbiorców, np. z użyciem funkcji DW lub Prześlij dalej, Pipedrive nie będzie w stanie wskazać, który z odbiorców otworzył wiadomość e-mail, ale poinformuje o dacie i godzinie otwarcia wiadomości. Dzięki temu będzie można sprawdzić, czy wiadomość została otwarta przez kilku odbiorców, ale należy pamiętać, że ta funkcja obejmuje wyłącznie pierwotnych odbiorców wiadomości. Jeśli wiadomość zostanie przesłana dalej przez odbiorcę, nie będzie już monitorowana.

 

Filtrowanie 


Włączenie funkcji monitorowania w Pipedrive umożliwia również filtrowanie śledzonych wiadomości e-mail w karcie Poczta na koncie Pipedrive.
Aby znaleźć wiadomości z włączonym monitorowaniem, otwórz kartę Poczta, kliknij przycisk Filtruj i wybierz opcję Włączono śledzenie wiadomości e-mail

mailtrackingfilter.png

 

Śledzenie wiadomości e-mail a Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR)


Jeżeli Twoja firma ma siedzibę na terenie UE lub prowadzi działalność biznesową z klientami z UE, należy pamiętać o tym, że musi spełniać wymagania przepisów europejskich.
Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR) chroni prywatność i nakłada pewne zobowiązania na każdego, kto gromadzi, wykorzystuje, przechowuje lub w inny sposób przetwarza dane osobowe.

Europejski urząd ds. ochrony danych uznał, że odbiorcy wiadomości e-mail muszą wyrazić zgodę na gromadzenie danych, które są wykorzystywane w funkcji śledzenia e-maili. Podczas rozwiązywania sporów dotyczących zarządzania danymi takie opinie są brane pod uwagę, choć nie na takim samym poziomie, jak rozporządzenie GDPR.

Pipedrive zachęca do zapoznania się z wymaganiami rozporządzenia, a w razie potrzeby do zasięgnięcia opinii specjalistów w dziedzinie ochrony danych.