Kliknij tu i dowiedz się jak możesz się z nami kontaktować!
Status:

Pipedrive

Jak ustawić prawdopodobieństwo etapu?

Uwaga: ta akcja jest dostępna wyłącznie dla administratorów.

Prawdopodobieństwo w Pipedrive to szansa na to, że szansa sprzedaży zostanie pomyślnie zrealizowana, a jej wartość zostanie dodana do dochodów Twojej firmy. 
Poprzez zaprogramowanie prawdopodobieństwa na każdym etapie w lejku masz świadomość prawdopodobnego dochodu Twojej firmy, co umożliwia efektywne planowanie budżetu. 

Domyślnie prawdopodobieństwo na etap jest ustawione na 100%. Dzięki temu zawsze widzisz dokładną wartość zaprogramowaną dla danej szansy sprzedaży i podsumowanie zawierające pełną wartość szans sprzedaży na każdym etapie.

Jeśli chcesz ustawić prawdopodobieństwo dla etapów lejka…

  • Przejdź do Ustawień > Lejków na swoim koncie Pipedrive.
  • Kliknij nazwę etapu w lejku, aby wyświetlić pytanie o Edycję etapu.
  • W sekcji „Prawdopodobieństwo szans sprzedaży” podaj liczbę z zakresu od 0 do 100.
  • Kliknij Zapisz.


stage.png

Po zaprogramowaniu dla każdego z etapów procent prawdopodobieństwa zostanie odnotowany pod nazwą każdego etapu w lejku. 

pipeline_stage_3.png

Uwaga: przechodzenie szansy sprzedaży przez kolejne etapy lejka oznacza większe prawdopodobieństwo jej ZAMKNIĘCIA (WON). Podczas programowania wartości prawdopodobieństw dla etapów sugerujemy zwiększanie procentu dla każdego kolejnego etapu, aby proces ten odzwierciedlić.

W jaki sposób wyświetlane jest prawdopodobieństwo etapu w Pipedrive?

Po zaprogramowaniu tych procentów prawdopodobieństwa, podsumowanie szans sprzedaży na poszczególnych etapach jest wyświetlane jako procent łącznej wartości szans sprzedaży na danym etapie. Ponieważ ta informacja jest ważna dla zrozumienia podsumowania procentowego w Twoim lejku, wyświetlamy ją na kilka sposobów.

  • W Widoku lejków karty Szanse sprzedaży
    pipeline.png

  • W Widoku prognoz karty Szanse sprzedaży:
    forecast.png