Kliknij tu i dowiedz się jak możesz się z nami kontaktować!
Status:

Pipedrive

Jak ustawić prawdopodobieństwo szansy sprzedaży?

Uwaga: ta akcja jest dostępna wyłącznie dla administratorów.

Prawdopodobieństwo w Pipedrive to szansa na to, że szansa sprzedaży zostanie pomyślnie zrealizowana, a jej wartość zostanie dodana do dochodów Twojej firmy. 
Poprzez zaprogramowanie prawdopodobieństwa dla każdej szansy sprzedaży w lejku możesz ustawić prawdopodobieństwo na podstawie eksperckiej wiedzy dla każdej szansy sprzedaży. Dzięki temu masz świadomość prawdopodobnego dochodu Twojej firmy.

Aby włączyć prawdopodobieństwo dla szans sprzedaży w etapach Pipedrive…

 • Przejdź do Ustawień > Lejków na swoim koncie Pipedrive.
 • Znajdź opcję Prawdopodobieństwa szans sprzedaży widoczną pod listą lejków.
 • Kliknij Tak (Yes), aby włączyć tę funkcję.

pipeline_stage_deal_prob.png

Po włączeniu pole prawdopodobieństwa szans sprzedaży pojawi się w pytaniu o Dodanie szansy sprzedaży, umożliwiając zaprogramowanie go przy tworzeniu szansy sprzedaży.

add_deal.png

Prawdopodobieństwo szans sprzedaży można również dodać (lub poddać edycji) w ramach procesu importowania.
Można tego dokonać, mapując pole Szansa sprzedaży – Prawdopodobieństwo z odpowiednią kolumną w zaimportowanym arkuszu kalkulacyjnym.
Aby uzyskać więcej informacji na temat importowania arkuszy kalkulacyjnych, kliknij tutaj.

Uwaga:
programowanie prawdopodobieństwa konkretnej szansy sprzedaży spowoduje nadpisanie dowolnego prawdopodobieństwa określonego dla etapu, na którym dana szansa się obecnie znajduje. 

Jak prawdopodobieństwo szans sprzedaży pojawia się w Pipedrive?

Po zaprogramowaniu tych procentów prawdopodobieństwa, podsumowanie szans sprzedaży na poszczególnych etapach jest wyświetlane jako procent łącznej wartości szans sprzedaży na danym etapie. Ponieważ ta informacja jest ważna dla zrozumienia podsumowania procentowego w Twoim lejku, wyświetlamy ją na kilka sposobów.

 • W Widoku szczegółowym szansy sprzedaży o danym prawdopodobieństwie: 
  edit_deal_probability_detail_view.png

 • W Widoku lejków karty Szanse sprzedaży
  pipeline_view_deal_prob.png

 • W Widoku listy karty Szanse sprzedaży:
  list_view.png