Kliknij tu i dowiedz się jak możesz się z nami kontaktować!
Status:

Pipedrive

Podpis wiadomości e-mail

Uwaga: Funkcja Podpis wiadomości e-mail jest jedną z wielu użytecznych funkcji planu Gold Pipedrive. Aby dowiedzieć się, jak zmienić plan, kliknij tutaj.

Gdy kontaktujesz się z osobami ze swojego konta Pipedrive, warto przekazać im jak najwięcej informacji o sobie, firmie i najlepszych sposobach kontaktu. 
Aby zwiększyć skuteczność komunikacji, Pipedrive zaleca utworzenie podpisu wiadomości e-mail w ramach funkcji Synchronizacja poczty e-mail, a wtedy każdy klient otrzyma informacje konieczne do realizacji sprzedaży. 

Tworzenie podpisu

Aby utworzyć podpis wiadomości e-mail w Pipedrive...

  • Przejdź do opcji Napisz wiadomość e-mail w Pipedrive. Można to zrobić w karcie Poczta lub w ramach funkcji Wyślij wiadomość e-mail w widoku szczegółów szansy sprzedaży lub kontaktu. 
  • Kliknij przycisk Podpis

    compose.png

  • W oknie Podpis wiadomości e-mail zaprojektuj swój podpis wiadomości e-mail! Oprócz imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych podpis może obejmować łącza i elementy graficzne.
  • Kliknij przycisk Zapisz.

    write_signature.png

Korzystanie z podpisu

Gdy podpis został pomyślnie zaprogramowany, będzie automatycznie wstawiany w każdej nowej wiadomości tworzonej w Pipedrive.
Wszelkie zmiany podpisu dokonywane w pisanej wiadomości będą miały zastosowanie tylko do tej wiadomości, chyba że zmiany takie zostaną wprowadzone w polu Podpis wiadomości e-mail.

     sent.png

Gdy podpis wiadomości e-mail został zaprogramowany, wystarczy wpisać treść wiadomości i wysłać.
Pipedrive zapewni pełną widoczność informacji zawartych w podpisie po stronie odbiorcy wiadomości.

     received.png