Kliknij tu i dowiedz się jak możesz się z nami kontaktować!
Status:

Pipedrive

Raporty: Statystyki działań

Aby właściwie monitorować skuteczność wysiłków włożonych w efektywność zamykania szans sprzedaży w systemie sprzedaży opartej na działaniach, użytkownicy muszą stale dodawać i realizować zadania związane z szansami sprzedaży.
Aby skutecznie śledzić te informacje, Pipedrive posiada szereg raportów dotyczących monitorowania tych kluczowych działań.

Dodane działania

W tym raporcie wyświetlane są wszystkie działania dodane do konta Pipedrive w określonym przedziale czasowym, które można posegregować według użytkownika lub rodzaju działania.
Ten raport jest szczególnie zalecany w celu zmierzenia, jak często użytkownicy twojego konta dodają działania sprzedażowe do bazy danych oraz czy w procesie sprzedaży istnieją szczególne przykłady określonego działania.

Ten raport można dostosować...

 • wg użytkowników, aby zobaczyć, którzy użytkownicy dodają określone działania.
 • wg użytkowników w czasie, aby sprawdzić działania dodawane przez użytkowników w określonym przedziale czasu.
 • według rodzajów, aby zobaczyć jakiego rodzaju działania są dodawane najczęściej.
 • wg rodzajów w czasie, aby sprawdzić rodzaje działań dodanych przez użytkowników w określonym przedziale czasu. 

how_many_activities_were_added.png

Ukończone działania

Ten raport pełni funkcję uzupełniającą do raportu Dodane działania, ponieważ w nim są wyświetlane wszystkie działania oznaczone na koncie Pipedrive jako ZAKOŃCZONE w określonym przedziale czasu, które można posegregować według użytkownika lub rodzaju działania.
Ten raport jest zalecany do zmierzenia skuteczności realizacji przez użytkowników zaplanowanych działań i zaznaczania ich jako zrealizowane.

Ten raport można dostosować...

 • wg użytkowników, aby zobaczyć, którzy użytkownicy oznaczają określone działania na koncie jako Zakończone.
 • wg użytkowników w czasie, aby sprawdzić działania oznaczone przez użytkowników jako Zakończone w określonym przedziale czasu.
 • według rodzajów, aby zobaczyć jakiego rodzaju działania są najczęściej oznaczane jako Zakończone.
 • wg rodzajów w czasie, aby sprawdzić te rodzaje zakończonych w określonym przedziale czasu. 


how_many_activities_were_completed.png

Wysłane e-maile

W tym raporcie wyświetlane są wszystkie informacje dotyczące wiadomości e-mail wysłanych z aplikacji Pipedrive.
Report jest szczególnie polecany do mierzenia tego, jak często użytkownik twojego konta dodaje działania sprzedażowe do bazy danych oraz czy w procesie sprzedaży istnieją szczególne przykłady określonego działania.

Ten raport można dostosować...

 • wg użytkowników, aby sprawdzić, którzy użytkownicy otrzymują w aplikacji Pipedrive wiadomości e-mail i czy wiadomości te są powiązane z szansami sprzedaży, kontaktami lub jednym i drugim.
 • wg użytkowników w czasie, aby sprawdzić, jak często użytkownicy otrzymują wiadomości e-mail w aplikacji Pipedrive w określonym przedziale czasu.


emails_sent.png

Otrzymane e-maile

W tym raporcie wyświetlane są wiadomości e-mail otrzymane przez użytkownika w aplikacji Pipedrive w określonym przedziale czasu, które można poszeregować według użytkowników lub rodzaju działania.
Raport w szczególności umożliwia mierzenie tego, jak często użytkownik otrzymuje wiadomości e-mail w Pipedrive i czy te wiadomości są powiązane z szansą sprzedaży lub osobą kontaktową.

Ten raport można dostosować...

 • wg użytkowników, aby sprawdzić, którzy użytkownicy otrzymują w aplikacji Pipedrive wiadomości e-mail i czy wiadomości te są powiązane z szansami sprzedaży, kontaktami lub jednym i drugim.
 • wg użytkowników w czasie, aby sprawdzić, jak często użytkownicy otrzymują wiadomości e-mail w aplikacji Pipedrive w określonym przedziale czasu.


emails_received.png