Kliknij tu i dowiedz się jak możesz się z nami kontaktować!
Status:

Pipedrive

Raporty: Wyniki sprzedaży

Każde działanie w Pipedrive służy osiągnięciu jednego celu: zamknięciu szansy sprzedaży.
Korzystając z funkcji Wyniki sprzedaży w sekcji Raporty, możesz lepiej zrozumieć informacje na temat ZAMYKANIA szans sprzedaży i przyczyn UTRATY szans, co pozwoli Ci na skuteczniejsze podejmowanie decyzji dotyczących zysków twojej firmy. 

Zamknięte szanse sprzedaży

W tym raporcie wyświetlana jest liczba zamkniętych na twoim koncie szans sprzedaży w oparciu o wybrane przez ciebie parametry. Polecamy ten raport każdemu, kto chce lepiej zrozumieć proces zamykania szans sprzedaży, którzy użytkownicy mogą zamknąć więcej szans lub które produkty mają największy wkład w zysk twojej firmy.  

Ten raport można dostosować...

 • Wg użytkowników, aby zobaczyć liczbę i wartość szans zamkniętych przez określonych użytkowników konta.
 • Wg użytkowników w czasie, aby sprawdzić wydajność użytkowników zamykających szanse w określonym przedziale czasu.

 

Jeżeli masz dostęp do funkcji Produkty, możesz też dostosować...

 • Wg produktów, aby zobaczyć, jakie produkty są związane z szansami zamykanymi na twoim koncie.
 • Wg produktów w czasie, aby sprawdzić wydajność określonych produktów w czasie na podstawie ich związku z zamykanymi na koncie szansami sprzedaży.

deals_won.png

Stracone szanse sprzedaży

W tym raporcie wyświetlane są szanse sprzedaży, które nie mogą zostać zrealizowane. Raport jest polecany szczególnie po to, aby użytkownik zgromadził wiedzę o różnych przyczynach niepowodzenia szansy sprzedaży, związanych z możliwością jej zamknięcia przez użytkownika, etapem, na którym to się ciągle nie udaje lub powszechnymi przyczynami utraty możliwości zamknięcia szansy.  

Ten raport można dostosować...

 • Wg użytkowników, aby zobaczyć, którzy użytkownicy mają największą liczbę straconych szans sprzedaży.
 • Wg użytkowników w czasie, aby zobaczyć, jak często określeni użytkownicy oznaczają szanse jako utracone w określonym przedziale czasowym.
 • Wg etapów, aby zobaczyć, na jakim etapie najczęściej szanse są oznaczane jako stracone.
 • Wg etapów w czasie, aby zobaczyć, na jakim etapie najczęściej szanse są oznaczane jako stracone w określonym przedziale czasowym.
 • Wg przyczyn, aby zobaczyć, z jakich przyczyn szanse sprzedaży są najczęściej oznaczane jako stracone.
 • Wg przyczyn w czasie, aby zobaczyć, z jakich przyczyn szanse sprzedaży są najczęściej oznaczane jako stracone w określonym przedziale czasowym.

 

Jeżeli masz dostęp do funkcji Produkty, możesz też dostosować...

 • Wg produktów, aby zobaczyć, jakie produkty są związane z szansami straconymi na twoim koncie.
 • Wg produktów w czasie, aby sprawdzić wydajność określonych produktów w czasie na podstawie ich związku ze straconymi na koncie szansami sprzedaży.

deals_lost.png 

Prognozowanie przychodów

Uwaga: funkcja Prognozowanie przychodów jest dostępna w planie Platinum aplikacji Pipedrive. Aby zmienić plan na Platinum, idź do opcji Ustawienia > Rozliczenie > Zmień plany.

Ten konkretny raport zapewnia wgląd w środki, jakie twoja firma może wkrótce otrzymać. Obliczenia na podstawie ZAMKNIĘTYCH i OTWARTYCH na twoim koncie szans sprzedaży, skorygowane o współczynnik prawdopodobieństwa, o ile ta funkcja jest udostępniona, powinny pomóc ci w planowaniu przychodów i zysków, które z kolei wskażą możliwości poprawy efektywności twojej firmy. 

Ten raport można dostosować jedynie...

 • Wg szans sprzedaży, aby zobaczyć OTWARTE i ZAMKNIĘTE szanse sprzedaży, które wpływają na przyszły wynik twojej firmy. 

revenue_forecast.png