Kliknij tu i dowiedz się jak możesz się z nami kontaktować!
Status:

Pipedrive

Edycja zbiorcza i filtrowanie (Widok listy)

Uwaga: Niektóre czynności wymienione w tym artykule wymagają, aby użytkownik posiadał uprawnienia administratora. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.


Obejrzyj łatwy i krótki samouczek wideo na temat jednego z najbardziej przydatnych narzędzi w Pipedrive.


Widok listy — Konfigurowalne raporty i edycja zbiorcza

 

Wprowadzenie

Czym jest widok listy i dlaczego warto z niego korzystać?

Widok listy to potężne narzędzie administracyjne i do generowania raportów. Widok ten jest dostępny dla szans sprzedaży, osób kontaktowych lub produktów. Umożliwia generowanie własnych raportów/filtrów na podstawie dowolnych danych. Pozwoli też eksportować filtry do arkusza kalkulacyjnego oraz edytować dane na dużą skalę.

Na przykład, może potrzebujesz znaleźć wszystkie szanse sprzedaży należące do konkretnego użytkownika Pipedrive po to, by przypisać je do kogoś innego lub uzupełnić treść we własnym polu, które zostało dodane do wszystkich istniejących już szans sprzedaży. Widok listy sprawia, że zadanie to jest bardzo proste.

 

Dostosowywanie listy

Istnieje sposób na dostosowanie wszystkich widoków list (szanse sprzedaży, osoby kontaktowe, itp.), tak aby wyświetlały dokładnie to, co potrzebujesz. Można również zapisywać różne kombinacje kolumn w oparciu o filtry. 

Przejdź do sekcji Kontakty/Osoby kontaktowe/Organizacje, szanse sprzedaży lub produkty, aby otworzyć ich widoki listy.

Wybierz ikonę Ustawienia w prawym rogu. Możesz tu wybrać pola, które chcesz mieć wyświetlane w widoku listy.

Możesz też zmienić kolejność kolumn zgodnie ze swoim upodobaniem:

Sortowanie

W widoku listy możesz sortować listę, klikając na nagłówki kolumn, na przykład, aby posortować listę pod względem tytułów szans sprzedaży, wystarczy kliknąć na odpowiedni nagłówek kolumny:Wskazówka: Przytrzymanie klawisza Shift podczas klikania na nagłówki pozwoli Ci posortować listę pod względem wielu różnych kryteriów. Na przykład, gdy przytrzymując klawisz Shift wybierzesz pola Właściciel i Wartość, to lista zostanie posortowana względem właściciela (alfabetycznie) jak również pod względem wartości szans sprzedaży. Oznacza to, że lista zostanie zorganizowana według nazw właścicieli z równoczesnym posortowaniem przynależnych im szans sprzedaży pod względem wartości (rosnąco lub malejąco):
Filtry i konfigurowalne raporty

Pipedrive umożliwia filtrowanie szans sprzedaży/osób kontaktowych/organizacji/produktów według dowolnego typu kryteriów. Kliknij listę rozwijaną filtrów, aby uzyskać dostęp do wstępnie skonfigurowanych filtrów Pipedrive lub zacznij od utworzenia własnego filtra.Przykład — Poniżej znajduje się przykład filtra własnego. Przyjrzyj się, jak można filtrować szanse sprzedaży według kryterium osób kontaktowych oraz łączyć ze sobą sekcje DOWOLNY i WSZYSTKO w celu uzyskania bardziej skomplikowanego filtru. Filtry własne będą nazywane automatycznie w oparciu o wprowadzane dane, ale można im również nadawać nazwy:


Filtry mogą mieć nadane ustawienie widoczności przedstawione na ilustracji powyżej. Ustawienia te mogą być później zmienione.

Prywatny - Tylko twórca filtru posiada do niego dostęp.

Udostępniony - Każdy użytkownik danego konta Pipedrive posiada dostęp do filtru. Nie ma to wpływu na widoczność samych elementów listy; jeśli szanse sprzedaży/osoby kontaktowe zostały oznaczone opcją widoczności Właściciel i Obserwatorzy, to inni użytkownicy Pipedrive NIE będą mogli uzyskać dostępu do wyników filtrowania danych, nawet jeśli sam filtr został udostępniony.

Zapisz wybrane kolumny z filtrem

Zauważysz opcję zapisania wybranych kolumn z filtrem. Tym sposobem zapisujesz filtr, aby zawsze uwzględniać kolumny aktualnie widoczne w widoku listy wraz z filtrem. Oznacza to, że możesz zawsze wyświetlać istotne informacje w filtrze bez ukrywania bądź dodawania kolumn.

 

Eksportowanie list

Na tym samym ekranie, możesz też eksportować listę z dodanymi wcześniej kolumnami. Jak już wcześniej pisaliśmy, tutaj możesz dostosować, filtrować i sortować widok listy, tak aby widzieć te informacje, które potrzebujesz. Pipedrive wyeksportuje tylko te kolumny, które są widoczne na liście.

W prawy, górnym rogu, gdzie znajduje się znak ... kliknij opcję Excel lub CSV, aby pobrać dane jako arkusz kalkulacyjny. Zostaniesz przekierowany na stronę Eksport danych, gdzie w sekcji Eksportowania dostępne do pobrania pojawi się bieżąca sesja eksportowania. Arkusz kalkulacyjny powinien zostać automatycznie pobrany na Twoje urządzenie.

Nie posiadasz dostępu do żadnych opcji eksportowania? Oznacza to, że jesteś zwykłym użytkownikiem i eksportowanie list zostało ograniczone przez administratora w ustawieniach konta.Edycja zbiorcza

Edycji zbiorczej można dokonać na kilka sposobów:

Kliknij pole, które chcesz edytować; w ten sposób możesz edytować jedno pole na raz.Możesz również... zaznaczyć pola wyboru określonych wierszy, które chcesz edytować; w ten sposób edytowane będą tylko zaznaczone elementy, ale jednocześnie możesz edytować ich pola. (Przykład w poniższym GIF-ie)

Lub...Zaznacz wszystkie wiersze na liście, klikając na pole wyboru w nagłówku w kolumnie pól wyboru. Spowoduje to zaznaczenie wszystkiego w obrębie filtru i wszystkich wyników, nawet bez przewijania na sam dół ekranu i wczytywania wszystkich wierszy. Chodzi o to, by móc szybko edytować wszystkie wyniki w filtrze. (Przykład w poniższym GIF-ie)

Lub...Kliknij i przytrzymując przycisk myszki przeciągnij w dół wzdłuż pól wyboru, które chcesz zaznaczyć. (Przykład na poniższym GIF-ie)

Multi_select.gif

Usuwanie zbiorcze

Możesz wybrać lub usunąć określone elementy z listy albo usunąć zbiorczo wszystkie wyniki filtra.

Aby usunąć tylko kilka zaznaczonych elementów — Możesz zaznaczyć pola wyboru elementów do usunięcia w widoku listy i kliknąć ikonę kosza, aby je usunąć.

Aby usunąć wszystkie wyniki filtra, zaznacz wszystkie, klikając pole wyboru w nagłówku kolumny. W ten sposób usunięte zostaną wszystkie wyniki filtra; nie tylko te widoczne na ekranie.