Kliknij tu i dowiedz się jak możesz się z nami kontaktować!
Status:

Pipedrive

Tworzenie szansy sprzedaży za pomocą REST API i PHP (przykład pełnego funkcjonalnego kodu)

Pełna dokumentacja Pipedrive REST API — https://developers.pipedrive.com/docs/api/v1

Poniżej znajduje się przykład pełnego funkcjonalnego kodu korzystającego z interfejsu REST API do utworzenia nowej szansy sprzedaży i powiązanych kontaktów.
 

// your API token goes here$api_token = "x";  // main data about the organization$organization = array( 'name' => 'Los Pollos Hermanos', 'address' => '4257 Isleta Blvd SW, Albuquerque, NM 87105, United States'); // main data about the person. org_id is added later dynamically$person = array( 'name' => 'Gus Fring', 'email' => 'gus@lospolloshermanos.com', 'phone' => '555-818-1234'); // main data about the deal. person_id and org_id is added later dynamically$deal = array( 'title' => 'Los Pollos Hermanos deal', 'value' => '500'); // try adding an organization and get back the ID$org_id = create_organization($api_token, $organization); // if the organization was added successfully add the person and link it to the organizationif ($org_id) { $person['org_id'] = $org_id; // try adding a person and get back the ID $person_id = create_person($api_token, $person);  // if the person was added successfully add the deal and link it to the organization and the person if ($person_id) {   $deal['org_id'] = $org_id;  $deal['person_id'] = $person_id;  // try adding a person and get back the ID  $deal_id = create_deal($api_token, $deal);   if ($deal_id) {   echo "Deal was added successfully!";  } } else {  echo "There was a problem with adding the person!"; } } else { echo "There was a problem with adding the organization!";} //create_person($api_token, $person);//create_deal($api_token, $deal); function create_organization($api_token, $organization){ $url = "https://api.pipedrive.com/v1/organizations?api_token=" . $api_token;  $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);  curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $organization); $output = curl_exec($ch); $info = curl_getinfo($ch); curl_close($ch); // create an array from the data that is sent back from the API $result = json_decode($output, 1); // check if an id came back if (!empty($result['data']['id'])) {  $org_id = $result['data']['id'];  return $org_id; } else {  return false; }} function create_person($api_token, $person){ $url = "https://api.pipedrive.com/v1/persons?api_token=" . $api_token;  $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);  curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $person); $output = curl_exec($ch); $info = curl_getinfo($ch); curl_close($ch);  // create an array from the data that is sent back from the API $result = json_decode($output, 1); // check if an id came back if (!empty($result['data']['id'])) {  $person_id = $result['data']['id'];  return $person_id; } else {  return false; }} function create_deal($api_token, $deal){ $url = "https://api.pipedrive.com/v1/deals?api_token=" . $api_token;  $ch = curl_init(); curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $url); curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1); curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, true);  curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, $deal); $output = curl_exec($ch); $info = curl_getinfo($ch); curl_close($ch);  // create an array from the data that is sent back from the API $result = json_decode($output, 1); // check if an id came back if (!empty($result['data']['id'])) {  $deal_id = $result['data']['id'];  return $deal_id; } else {  return false; }}