Kliknij tu i dowiedz się jak możesz się z nami kontaktować!
Status:

Pipedrive

Produkty

Uwaga: Funkcja Produkty jest dostępna w planie Gold. Aby przejść na plan Gold, otwórz Ustawienia > Rozliczenie > Zmień plany

 

Produkty

Katalog produktów jest doskonałym sposobem na ujednolicenie raportowania w zakresie cen i transakcji w organizacji.

 

Włączenie funkcji Produkty

Nie wszyscy klienci potrzebują funkcji Produkty, więc nie jest ona domyślnie włączona w Pipedrive. 
Jeśli chcesz włączyć tę funkcję...

  • Otwórz Ustawienia > Funkcje na swoim koncie Pipedrive.
  • Znajdź funkcję Produkty i kliknij opcję Wł..

products.png

W rezultacie funkcja Produkty zostanie włączona dla konta Pipedrive Twojej firmy.
Dostęp do funkcji jest możliwy za pomocą łącza Przejdź do produktów na stronie Ustawienia > Funkcje lub poprzez kartę Produkty u góry ekranu aplikacji Pipedrive.

Uwaga: Włączenie funkcji Produkty wygeneruje również dwie inne opcje w karcie Funkcje — Różnice cenowe i Czasy trwania produktu. Obie te funkcje obsługują dodatkowe pola zawierające więcej informacji o produktach na koncie Pipedrive. 
 

Dodawanie produktów

Aby dodać produkt do konta Pipedrive...

  • Przejdź do karty Produkty u góry ekranu aplikacji Pipedrive.
  • Kliknij polecenie Dodaj nowy produkt. 
  • Podaj dane produktu. Wymagane jest tylko pole Nazwa.
  • Kliknij przycisk Zapisz.

Można również dodawać nowe produkty przy okazji dodawania nowych szans sprzedaży na koncie Pipedrive. 
 

Produkty i szanse sprzedaży

Podczas tworzenia szansy sprzedaży Wartość szansy sprzedaży można ustawić bezpośrednio lub można dodać Produkty, aby ustalić wartość szansy sprzedaży w oparciu o sumę cen dodanych produktów.
Aby użyć produktów do określenia wartości szansy sprzedaży, kliknij przycisk Załącz produkty znajdujący się w oknie Dodaj szansę sprzedaży.

attach_products.png

add_product_to_deal.png

W widoku szczegółów danego produktu można monitorować szanse sprzedaży, w których produkt został użyty do ustalenia wartości.

example_product.png

Przy włączonej funkcji Produkty pola typu produktu będą widoczne jako opcja w ramach filtrów.
Pozwala to zawęzić wyszukiwanie lub eksportować dane według pól dotyczących produktów.

product_filter.png

Aby dowiedzieć się więcej o filtrach w Pipedrive, kliknij tutaj