Skontaktuj się z nami
Status:

Pipedrive

Produkty

 

Produkty

Katalog produktów jest doskonałym sposobem na ujednolicenie raportowania w zakresie cen i transakcji w organizacji.

 

Włączanie funkcji Produkty

Funkcja Produkty jest domyślnie wyłączona w Pipedrive. Aby ją aktywować:

  1. Przejdź do opcji Ustawienia > Funkcje.
  2. Kliknij obszar Produkty, aby włączyć funkcję.


Od tego momentu funkcja Produkty jest aktywna na Twoim koncie. Masz dostęp do produktów na stronie Funkcji poprzez link „Przejdź do produktów” lub kliknięcie przycisków poszczególnych produktów w menu znajdującym się u góry aplikacji Pipedrive.

 

Dodawanie produktów

Aby dodać produkty:

  1. Przejdź do opcji Produkty (gdy ta funkcja jet włączona, menu jest widoczne u góry aplikacji Pipedrive).
  2. Kliknij opcję Dodaj nowy produkt. Otwiera się okno dialogowe dodawania nowego produktu.
  3. Podaj dane produktu. Wymagane jest tylko pole Nazwa.
  4. Kliknij Zapisz, aby zapisać produkt.


Możesz również dodawać nowe produkty na bieżąco podczas dodawania nowych szans sprzedaży. Jeśli definiujesz produkt, który nie jest zapisany na Twojej liście produktów, zostaje on zapisany wraz z utworzoną szansą sprzedaży.

 

Produkty i szanse sprzedaży

Gdy tworzysz szanse sprzedaży, wartość szansy można ustawić bezpośrednio lub można ją wygenerować jako obliczenie wartości produktów dodanych do szansy w następujący sposób:Na stronie produktu monitorowane są wszystkie szanse sprzedaży dla danego produktu:Gdy zaczniesz korzystać z funkcji Produkty, zauważysz, że Produkty są widoczną opcją w ramach dostępnych filtrów, co pozwala zawęzić/eksportować dane według zmiennych Produktów.