Kliknij tu i dowiedz się jak możesz się z nami kontaktować!
Status:

Pipedrive

Pola własne

Uwaga: Niektóre czynności wymienione w tym artykule wymagają, aby użytkownik posiadał uprawnienia administratora. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.


Projektując nasz CRM, kierowaliśmy się w Pipedrive zasadami minimalizmu. Dla wielu użytkowników najniezbędniejsze nazwy i liczby w zupełności wystarczą, ale załóżmy, że potrzebujesz dokumentować więcej informacji. Być może chcesz zapisać prywatny adres e-mailowy dla osoby kontaktowej lub jej tytuł stanowiska.

Dzięki polom własnym możesz przechowywać takie informacje, a nawet grupować szanse sprzedaży i osoby kontaktowe w oparciu o dane zawarte w tych polach z użyciem filtrów.

Kliknij przycisk odtwarzania, aby obejrzeć fragment klipu demo, który pokazuje, jak tworzyć pola własne, lub przeczytaj krótkie instrukcje w poniższym artykule.


Personalizacja Pipedrive

 

Dodawanie własnych pól

Pola własne mogą być dodane na kilka sposobów.

Przejdź do opcji Ustawienia > Personalizuj pola > i wybierz rodzaje profilów, do których chcesz dodać pola własne (osoby kontaktowe, organizacje, szanse sprzedaży itp.):

Custom-field-2-pl.gif

Przejdź bezpośrednio do rodzaju profilu, do którego chcesz dodać pole (osoba kontaktowa, organizacja, szansa sprzedaży itp.), a następnie dodaj pole bezpośrednio w widoku szczegółowym:

Detail_view2_-_custom_field-pl.gif

Gotowe! Twoje pole jest dostępne na koncie Pipedrive.

Wskazówka - Nie wiesz, gdzie dodać swoje pole własne? Dowiedz się więcej o sposobie organizacji danych.

 

Gdzie będzie widoczne pole własne?

W zależności od typu rekordu, w którym dodano pole (szanse sprzedaży, organizacje, osoby kontaktowe lub produkty), pole będzie widoczne w następujących miejscach:

1 - Strony widoku szczegółowego

Strony widoku szczegółowego (szanse sprzedaży, osoby kontaktowe lub organizacje w zależności od miejsca dodania pola własnego):

Custom_field_-_detail_page-pl_500px.png

2 — Widoki listy

Po prostu kliknij ikonę ustawień w prawym, górnym rogu w widoku listy i zaznacz pola, które mają być wyświetlane. (w tym przykładzie Stanowisko):

List_view2_-_custom_field-pl.gif

3 — Dodaj pola

Pola własne mogą być wyświetlane jako jedna z opcji przy tworzeniu nowej osoby kontaktowej, organizacji lub szansy sprzedaży. Zaznacz opcję Tak w opcji Pokaż w oknie dialogowym Dodaj nowy podczas tworzenia pola własnego:

Custom_field2_-_add_new-pl_800px.png

Custom_field2_-_add_deal-pl_650px.png

4 — Importuj stronę

Podczas importowania arkusza kalkulacyjnego do systemu, Twoje pola własne można zmapować jako określone kolumny w arkuszu. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o imporcie:

job_title-pl_500px.png