Kliknij tu i dowiedz się jak możesz się z nami kontaktować!
Status:

Pipedrive

Użytkownicy i uprawnienia (kontrola widoczności)

Uwaga: Niektóre czynności wymienione w tym artykule wymagają, aby użytkownik posiadał uprawnienia administratora. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.


Zrozumienie sposobu kontrolowania widoczności elementów jest ważnym aspektem CRM-u. Pipedrive posiada kilka różnych opcji pozwalających Ci zarządzać widocznością bez względu na to, czy w Twojej firmie wszystkie dane są publiczne, czy też wymagana jest większa dyskretność dla szans sprzedaży, osób kontaktowych, organizacji lub produktów.

 

Uprawnienia użytkowników - Zwykli użytkownicy i administratorzy

Administratorzy: Posiadają pełną kontrolę i widoczność w obrębie całego konta z wyjątkiem prywatnych wiadomości e-mail. Nie mogą też siebie samych usunąć lub odebrać sobie uprawnień administratora. Tylko inni administratorzy mogą to zrobić. W aplikacji Pipedrive liczba administratorów nie jest ograniczona.

Uwaga: Pierwszy użytkownik, który zarejestrował konto na okres próbny automatycznie otrzymuje uprawnienia administratora. Jeśli to konieczne, administratorzy, którzy zostaną dodani później, mogą odebrać pierwszemu użytkownikowi uprawnienia administratora.


Zwykli użytkownicy: Posiadają uprawnienia nadane im przez administratora.

Administrator

Strona ustawień administratora.Wszystkie takie same uprawnienia jak zwykłego użytkownika z następującymi dodatkowymi przywilejami:

 • Aktualizowanie danych bilingowych
 • Dodawanie/usuwanie/modyfikowanie użytkowników
 • Zmiana nazwy konta Pipedrive
 • Kontrola widoczności i uprawnień w firmie
 • Tworzenie celów dla innych użytkowników
 • Tworzenie/edycja własnych pól
 • Tworzenie/edycja lejków i etapów sprzedaży
 • Kontrola konfiguracji VOIP
 • Konfigurowanie powiadomień push
 • Aktywowanie funkcji
 • Pełna widoczność wszystkich szans sprzedaży/osób kontaktowych/itp (bez względu na ustawienia widoczności)
 • Importowanie/eksportowanie danych 

 

Zwykły użytkownik

Strona ustawień zwykłego użytkownikaWszystkie zwykłe, używane na co dzień funkcje Pipedrive:

 • Dostęp do prywatnych kluczy API
 • Dostęp do prywatnych integracji (Kontakty Google, MailChimp, itp.)
 • Dodawanie/edycja uprawnień dla wszystkich widocznych dla użytkownika szans sprzedaży/osób kontaktowych/organizacji
 • Zmiana/aktualizacja własnego adresu e-mailowego (pod warunkiem, że adres ten nie istnieje już w Pipedrive)
 • Zmiana własnego hasła
 • Tworzenie własnych celów
 • Tworzenie/edycja filtrów w widokach listy
 • Konfigurowanie osobistych przypomnień e-mailowych o działaniach oraz powiadomień e-mailowych
 • Konfigurowanie własnych ustawień interfejsu
 • Konfigurowanie własnych integracji e-mailowych

 

Domyślne ustawienia widoczności w firmie

Jedną z pierwszych i najważniejszych rzeczy do zrobienia jest skonfigurowanie dla konta Pipedrive domyślnych ustawień widoczności. Ustawienia te decydują o domyślnych regułach widoczności dla wszystkich rekordów (osób kontaktowych/organizacji/szans sprzedaży/produktów) tworzonych w systemie. Nie oznacza to wcale, że ustawienia należy stosować za każdym razem. W Pipedrive każda szansa sprzedaży/osoba kontaktowa/itp. może mieć własne indywidualne ustawienia widoczności.

Aby skonfigurować domyślne ustawienia dla firmy:

 1. Przejdź do sekcji Ustawienia > Użytkownicy i uprawnienia > Uprawnienia.
 2. Wybierz domyślne ustawienia widoczności. Zobacz przykład:

 

Opcje udostępniania

Domyślne ustawienia widoczności dla firmy są, jak sama nazwa wskazuje, domyślne. Poszczególne elementy, takie jak szanse sprzedaży i osoby kontaktowe mogą mieć własne, indywidualne ustawienia widoczności. Decydują o nich trzy różne pola: opcja Widoczne dla, Właściciel oraz Obserwatorzy.

 

Opcja Widoczne dla

Ustawienia opcji Widoczne dla decyduje o faktycznej widoczności rekordu. Ustawienia Widoczne dla mogą być edytowane w każdym widoku szczegółowym lub w widoku listy.

Właściciel

Opcja Właściciel określa, do kogo rekord należy i komu przypisane będzie zamknięcie lub strata szansy sprzedaży. Właściciel może widzieć i edytować rekord. Osoba tworząca lub importująca szansę sprzedaży/osobę kontaktową/organizację jest automatycznie jej właścicielem, no chyba że w trakcie tworzenia zostanie określony inny właściciel.

Jeśli zaistnieje potrzeba zmiany właściciela, ustawienie to można kontrolować w widokach szczegółowych lub w widoku listy (podobnie, jak w przypadku opcji Widoczne dla):Obserwatorzy

Funkcja Obserwatorzy umożliwia nadanie poszczególnym użytkownikom Pipedrive pełnego dostępu do różnych rekordów oraz powoduje wysyłanie im powiadomień o obserwowanych rekordach.

Uwaga: Powiadomienia są dostarczane w ramach aplikacji, w prawym, górnym rogu, obok nazwy użytkownika.


Zwykli użytkownicy mogą dodawać siebie lub innych użytkowników Pipedrive jako obserwatorów szans sprzedaży, osób kontaktowych, organizacji, które są dla nich widoczne.

Administratorzy mogą dodawać obserwatorów do profilów poszczególnych użytkowników Pipedrive. Oznacza to włączenie dla obserwatora widoczności i powiadomień o WSZYSTKICH czynnościach wykonywanych przez obserwowanego użytkownika.

Obserwatorzy mogą być dodawani w sekcji Obserwatorzy dowolnego rekordu. Zobacz przykład:

Gdy już jesteś obserwatorem, wszystkie powiadomienia o tym, co obserwujesz, pojawiają się w zmyślnej ikonie małej flagi w prawym górnym rogu aplikacji. Zobacz przykład: