Kliknij tu i dowiedz się jak możesz się z nami kontaktować!
Status:

Pipedrive

Kontakty: Osoby kontaktowe i Organizacje


contacts.png

Kontakty to Osoby kontaktowe lub Organizacje, którym sprzedajesz swoje usługi korzystając z aplikacji Pipedrive. W Pipedrive (podobnie jak w innych programach i działaniach sprzedażowych) najpierw musisz mieć osobę kontaktową, zanim rozpoczniesz jakiekolwiek działania. Kontakty automatycznie wyświetlają na swoich stronach Widoku szczegółowego aplikacji wszystkie działania z nimi związane.

Osoby kontaktowe są to konkretni klienci, którym sprzedajesz usługi przez Pipedrive. Osoby kontaktowe są podstawą procesu sprzedaży, a każda informacja dotycząca każdego kontaktu, jak na przykład harmonogramy działań lub adresy e-mail, jest monitorowana w Widoku szczegółów związanym z taką Osobą kontaktową.


Organizacje
to większe kolekcje danych w aplikacji Pipedrive. Wszystkie Osoby kontaktowe powiązane z Organizacją można znaleźć na liście znajdującej się na stronie Widoku szczegółowego, uzupełnionej o Uwagi lub Działania dotyczące Osób kontaktowych / Szans sprzedaży powiązanych z Organizacją.

 • Organizacje to firmy, w których pracują twoje Osoby kontaktowe, a przypisane im pola zawierają dane takie, jak adres e-mail lub branża.
 • Organizacje mogą zawierać wiele Osób kontaktowych.
 • Dla Organizacji można jednocześnie otwierać wiele szans sprzedaży.
 • Organizacje mogą być powiązane z innymi organizacjami.
 • Organizacje można synchronizować z Kontaktami Googlezaimportowanymi z poprzedniego systemu CRM lub z pliku CSV bądź XLS..

Wskazówka: Jeśli potrzebujesz dodatkowych pól, np. stanowisk i list mailingowych, sugerujemy, aby w tym celu utworzyć pola własne

Jak dodawać kontakty

Osoby kontaktowe i Organizacje można dodawać do konta Pipedrive na kilka sposobów:

 • W oknie dialogowym Dodaj szansę sprzedaży , w którym jednocześnie można utworzyć zarówno szansę sprzedaży, jak i kontakt.
  Podczas tworzenia szansy sprzedaży należy wprowadzić Osobę kontaktową, Organizację lub obie opcje! 

  add_deal_dialogue.png

 • W opcji Widok listy w zakładce Osoby kontaktowe lub Organizacje .
  W ten sposób można utworzyć tylko jedną osobę kontaktową lub organizację. Podczas tworzenia Osoby kontaktowej możesz albo utworzyć nową Organizację i powiązać ją z tą Osobą kontaktową, albo powiązać tę Osobę kontaktową z istniejącą Organizacją. 

  add_person_contact_dialogue.png

  add_org_dialogue.png

 • W opcji Widok szczegółów określonej Organizacji. 
  Jeżeli dodaje się Osobę kontaktową w ten sposób, zostanie ona powiązana z Organizacją, której widok jest w tej chwili wyświetlany.

  2017-11-08_17-02-14.gif

 

Synchronizacja z Kontaktami Google

Twoje kontakty w Pipedrive można zsynchronizować i utworzyć z nich grupę na połączonym koncie Kontaktów Google. Wszelkie aktualizacje informacji w Pipedrive będą się również wyświetlać w Kontaktach Google, a każda zmiana wykonana w Kontaktach Google zostanie odzwierciedlona w Pipedrive.
Aby dowiedzieć się więcej na temat synchronizacji Kontaktów Google, kliknij tutaj

Importowanie kontaktów

Administratorzy konta firmowego Pipedrive mogą również zaimportować arkusz kalkulacyjny z już istniejącymi kontaktami.
Aby dowiedzieć się więcej na temat tej operacji, kliknij tutaj