Skontaktuj się z nami
Status:

Pipedrive

Integracja poczty e-mail — Monitorowanie korespondencji e-mail

 

Integracja poczty e-mail — Monitorowanie korespondencji e-mail

 

Jak to działa?

Pipedrive oferuje 2 metody monitorowania korespondencji e-mail z klientami: 2-kierunkową synchronizację i inteligentny adres UDW. Niezależnie od wybranej metody Pipedrive intuicyjnie wykrywa, z jakimi kontaktami i szansami sprzedaży powiązana jest korespondencja mailowa, w oparciu o adres e-mail, na który jest wysyłana. To oznacza, że masz klarowny podgląd korespondencji z perspektywy osoby kontaktowej i szansy sprzedaży w widoku szczegółowym.

Otrzymujesz również dedykowaną skrzynkę odbiorczą Pipedrive, która zawiera wszystkie wiadomości e-mail i oferuje kontrolę nad wysyłaniem linków i udostępnianiem.

2-kierunkowa synchronizacja poczty e-mail (dostępna tylko w ramach planów cenowych Gold i Platinum))

Umożliwia synchronizację skrzynki odbiorczej z Pipedrive. Jest to najlepsza opcja, jeśli potrzebujesz automatyzacji. Jest kompatybilna ze wszystkimi głównymi usługami poczty e-mail:

Gmail i Google Apps, Yahoo! Mail, Microsoft Exchange (ActiveSync), Outlook.com (Hotmail), iCloud (MobileMe lub DotMac), dowolna niestandardowa synchronizacja konta za pomocą serwera IMAP, AOL Mail, FastMail, GandiMail, GMX, Mail.ru, Yandex.Mail, GoDaddy Mail, Hover.com, Namecheap, Bluehost, Soverin, Zimbra, 123-reg, 126, QQ Mail, Aliyun (Grupa Alibaba), Netease 163 (Chiny), Yeah.net, 139.com (Chiny)

Wszystkie przychodzące i wychodzące wiadomości e-mail są zsynchronizowane z kontem Pipedrive i powiązane z odpowiednimi kontaktami i szansami sprzedaży. 

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jak skonfigurować funkcję synchronizacji poczty e-mail.

Inteligentny adres UDW (dostępny w każdym planie cenowym)

Pozwala ręcznie dodawać korespondencję mailową do szansy sprzedaży / kontaktu. Działa poprzez skopiowanie ogólnego adresu firmy do opcji UDW w dowolnej wysyłanej wiadomości e-mail. Wszystkie wiadomości od klientów muszą być przesyłane dalej na ten sam ogólny adres UDW. Ta funkcja jest użyteczna, jeśli nie chcesz synchronizować poczty e-mail i wolisz wybrać, które wiadomości e-mail mają trafić do Pipedrive.

Note: It's really important to be sure that you include the Pipedrive Smart BCC address in the BCC field of your emails to prevent any confusion with potential customers.

When forwarding an email from your email client in to Pipedrive, forward the email without a 'to' address, only including the Smart BCC address in the BCC field.

Ustawienia poczty e-mail

Niezależnie od wybranej metody monitorowania korespondencji mailowej należy uwzględnić ustawienia dotyczące integracji. 

Alternatywne adresy e-mail są używane szczególnie w związku z funkcją Inteligentny adres UDW. Domyślnie tylko adres e-mail używany przy logowaniu do Pipedrive może korzystać z Inteligentnego adresu UDW. Jeśli jednak wysyłasz wiadomości z innego adresu niż używany do logowania do Pipedrive, musisz go podać w opcji Alternatywne adresy e-mail

To ustawienie konfiguruje domyślne ustawienie udostępniania dla wszystkich przyszłych wiadomości e-mail w Pipedrive. NIE zastępuje ono żadnych aktualnych ustawień udostępniania poczty e-mail w istniejących wiadomościach; mapuje wyłącznie pożądane ustawienie na wszystkie przyszłe wiadomości.
Inni użytkownicy Pipedrive widzą wiadomość e-mail tylko wówczas, gdy jest powiązana z kontaktem i/lub szansą sprzedaży, nawet jeśli wiadomość nie jest skonfigurowana do udostępniania

Jeśli wiadomość jest oznaczona jako prywatna, widzisz ją tylko Ty i nikt inny; nawet administratorzy nie mają do niej dostępu.

Pipedrive automatycznie dokonuje powiązania wiadomości e-mail z odpowiednią osobą kontaktową poprzez rozpoznanie adresu e-mail klienta. Opcja Automatyczne łączenie z szansą sprzedaży pozwala dokonywać powiązania wiadomości e-mail z dowolną szansą sprzedaży otwartą w Pipedrive dla danego kontaktu. Jeśli kontakt ma otwartych kilka szans, Pipedrive umożliwia wybór szansy, która ma być powiązana z wiadomością e-mail.