Kliknij tu i dowiedz się jak możesz się z nami kontaktować!
Status:

Pipedrive

Raporty

Opcja Raporty to doskonałe narzędzie nie tylko do określenia twoich postępów, ale również do prognozowania przyszłych wyników. Funkcja umożliwia usystematyzowanie celów na podstawie wyników z przeszłości, dzięki czemu możesz nieustannie poprawiać jakość swojej pracy i realizować większą sprzedaż z miesiąca na miesiąc. 

Aby otworzyć funkcję raportów firmowych w aplikacji Pipedrive, idź do Statystyki > Raporty.

reports.png

Pipedrive zawiera określoną liczbę raportów domyślnych, przedstawianych w formie graficznej, w zależności od ich zastosowania i potrzebnych danych zaznaczonych na koncie Pipedrive.
Każdy pasek znajdujący się na wykresie zawiera dane, które określają treść wykresu.
Na przykład, jeśli w przypadku opcji Dodane działania na pasku pojawia się liczba 42, po kliknięciu na pasek pojawi się lista 42 działań zapisanych na tym pasku.

Pipedrive oferuje...

Statystyki działań

Ta opcja umożliwia śledzenie postępów twojego zespołu w dodawaniu i realizacji działań zapisanych na twoim koncie.
Generowane raporty pomagają mierzyć efektywność zarówno twojego zespołu, jak i zapisanych procesów.

 • Dodane działania
  • W tej opcji wyświetlane są działania dodane do konta Pipedrive według użytkownika lub rodzaju działania.
  • Można ją wykorzystać do zmierzenia tego, jak często użytkownik dodaje działania sprzedażowe do konta.
 • Ukończone działania
  • W tej opcji wyświetlane są działania zakończone na koncie Pipedrive według użytkownika lub rodzaju działania. 
  • Można ją wykorzystać do zmierzenia tego, jak często użytkownik zaznacza działania sprzedażowe jako zakończone.
 • Wysłane e-maile
  • Wyświetla liczbę wiadomości e-mail wysłanych w aplikacji, według użytkownika. 
  • Opcja zalecana do sprawdzania, jak często użytkownicy korzystają z konta Pipedrive w korespondencji sprzedażowej.
 • Otrzymane e-maile
  • Wyświetla liczbę wiadomości e-mail otrzymanych w aplikacji, według użytkownika.
  • Opcja zalecana do sprawdzania, jak często użytkownik korzystający z konta Pipedrive w korespondencji sprzedażowej otrzymuje odpowiedzi na swoje wiadomości.

Aby otrzymać więcej informacji na temat raportów Statystyki Działań, kliknij tutaj

 

Wyniki lejka

Dzięki tym opcjom możliwe jest prognozowanie w oparciu o realizację szans sprzedaży. 
Wyniki tego raportu często pomagają klientom w identyfikacji wąskich gardeł w lejku, ponieważ ilustrują miejsca, w których szanse sprzedaży są najczęściej blokowane. Dzięki temu możliwe jest odpowiednie dostrojenie procesu sprzedaży.

 • Rozpoczęte szanse sprzedaży
  • Wyświetla liczbę rozpoczętych na koncie szans sprzedaży oraz bieżący status każdej szansy i dowolne produkty z nią powiązane. 
  • Opcja zalecana w celu sprawdzenia, którzy użytkownicy dodają najwięcej szans sprzedaży do konta i o jakiej wartości. Przydatna do identyfikacji najbardziej ambitnych sprzedawców.  
 • Postęp szansy sprzedaży
  • Wyświetla liczbę szans sprzedaży wprowadzonych na każdym etapie twojego lejka z podziałem na każdy etap lub na użytkownika, który je wprowadził.
  • Opcja zalecana w celu sprawdzenia, czy szanse sprzedaży tkwią w miejscu w ramach danego etapu lejka sprzedażowego i ustalenia ewentualnych zmian, jakie należy wnieść, aby poprawić proces. 
 • Szybkość szansy sprzedaży
  • Wyświetla średni czas, jaki upłynął od chwili utworzenia szansy sprzedaży do momentu, aż zostanie oznaczona jako ZREALIZOWANA lub STRACONA.
  • Zalecana w celu sprawdzenia, jak skuteczni są użytkownicy lub procesy w szybkim zamykaniu szans sprzedaży. Opcja uważana za najbardziej użyteczny raport.
 • Przejście do kolejnego etapu sprzedaży
  • Wyświetla liczbę szans sprzedaży przeniesionych z pierwszego do ostatniego etapu lejka, w porównaniu do szans oznaczonych jako ZREALIZOWANE lub STRACONE.
  • Zalecana w celu sprawdzenia ile szans jest traconych na określonym etapie lejka, co umożliwia naniesienie odpowiednich poprawek.

Aby otrzymać więcej informacji na temat raportów Wyniki lejka, kliknij tutaj

Wyniki sprzedaży 

Opcje tej funkcji umożliwiają prostą i skuteczną analizę zasadniczej kwestii, jaką jest zamykanie lub utrata szansy sprzedaży.
Raporty są doskonałą analizą kamieni milowych w procesie, pozwalającą określić, ile szans sprzedaży zostało zamkniętych na koncie.

 • Zamknięte szanse sprzedaży
  • Wyświetla liczbę szans sprzedaży oznaczonych na koncie Pipedrive jako ZAMKNIĘTE.
  • Opcja zalecana do tworzenia prostych i poręcznych raportów na temat tego, w jaki sposób twoja firma wypracowuje zysk w procesie sprzedaży.
 • Stracone szanse sprzedaży
  • Wyświetla liczbę szans sprzedaży oznaczonych na koncie Pipedrive jako STRACONE.
  • Opcja zalecana do tworzenia prostych i poręcznych raportów na temat szans niezakończonych sukcesem, pozwalająca opracować metody skuteczniejszego działania w przyszłości. 

Aby otrzymać więcej informacji na temat raportów Wyniki sprzedaży, kliknij tutaj
 

Filtrowanie

Posiadanie tych ogólnych informacji jest z całą pewnością pomocne, ale możesz potrzebować też bardziej szczegółowych danych dotyczących swojego konta.
Funkcja filtrowania dostępna w tych raportach pozwala Ci wydobyć z nich najbardziej trafne dane dotyczące szans sprzedaży i działań oraz zidentyfikować trendy i punkty wymagające poprawy, dzięki czemu twoja firma stanie się jeszcze bardziej efektywna. 

W funkcji Raporty zapewniamy możliwość filtrowania...

Według użytkownika...
by_user.png

Według okresu...
by_time.png

oraz według lejka.
by_pipeline.png