Skontaktuj się z nami
Status:

Pipedrive

Statystyki firmy i pomiary (wersja 2 Beta)


Nasze statystyki i pomiary wyników firmy to dużo więcej niż same liczby. Pomogą Ci podejmować strategiczne decyzje dotyczące procesu sprzedaży, śledzić na bieżąco postępy zespołu oraz identyfikować możliwości poprawy.


Statystyki firmy i pomiary

 

Konfiguracja raportu

Tworzenie raportu należy zacząć od określenia okresu czasu do analizy. To można skonfigurować w lewym górnym rogu strony statystyk:Następnie w zależności od raportu można zawęzić wyniki do określonego lejka sprzedaży. Pamiętaj, że Pipedrive posiada obsługę wielu lejków równocześnie..

Uwaga - Jedyny raport, w którym nie można analizować wszystkich lejków, to raport o przechodzeniu do kolejnych etapów sprzedaży. Wynika to z tego, że raport o przechodzeniu do kolejnych etapów sprzedaży analizuje częstotliwość konwersji na etapach lejka, a każdy lejek może mieć zupełnie różne etapy sprzedaży. Dlatego w raporcie o przechodzeniu do kolejnych etapów sprzedaży można jednorazowo wyświetlać statystyki tylko dla jednego lejka.
Po dokonaniu wyboru okresu czasu i lejka można zadecydować o typie raportu, np. Wyniki sprzedaży, Wyniki lejka lub Statystyki działań.

Po podjęciu decyzji o typie raportu kilkoma kliknięciami można rozwinąć widoczne wykresy. Aby uzyskać więcej szczegółów, można kliknąć wykres każdego poszczególnego użytkownika. Chcesz zobaczyć więcej detali niż te wyświetlone w oknie? Kliknij ikonę ustawień, aby skonfigurować, jakie pola mają być widoczne.Możesz również dodawać lub pomijać niektóre opcje w wykresach chronologicznych:Dodatkowo niektóre raporty można sortować według kolumn:Na koniec pamiętaj, że możesz obserwować różnych użytkowników, etapy i jednostki w swoich raportach w zależności od typu danego raportu:Wyniki sprzedaży

Raporty z wyników sprzedaży zawierają podstawowe wskaźniki dotyczące pomyślnej/niepomyślnej realizacji szans sprzedaży. Ten raport ocenia indywidualnie każdego użytkownika, więc możesz sprawdzić, kto ma największą skuteczność.Dodatkowo w części Utracone szanse sprzedaży masz dostęp do informacji o utraconych szansach i najczęstszych Powodach straty; można je konfigurować w sekcji Ustawienia > Ustawienia firmy > Powody straty.

W widoku tym znajdują się indywidualne wykresy dla wszystkich wstępnie skonfigurowanych powodów straty. Jeśli zezwolisz użytkownikom wpisywać własne powody straty, to będą one podsumowane pod nagłówkiem Inny.

 

Wyniki lejka

Wskaźniki wydajności lejka to chyba najbardziej przydatne statystyki w Pipedrive. Analizują one wyniki zespołu na każdym etapie lejka (lejków), obserwują trendy oraz łączą te dane w eleganckie pomiary konwersji.

Pomiary wyników lejka obejmują tylko zamknięte szanse sprzedaży;, które mogły być stracone lub wygrane. Szanse sprzedaży, które pozostają aktualnie otwarte nie są uwzględniane w tym raporcie, gdyż stanowi on podsumowanie liczby szans sprzedaży oznaczonych jako stracone lub wygrane względem każdego etapu w skonfigurowanym przedziale czasu..

Jak można to wykorzystać?

Obserwując procentowe proporcje wygranych i straconych szans sprzedaży na każdym etapie, można stwierdzić, jak radzi sobie zespół handlowy na każdym etapie procesu sprzedaży. Na tej podstawie można ustalić, którzy handlowcy muszą poprawić swoje wyniki, a którzy radzą sobie ponadprzeciętnie dobrze i mogliby podzielić się sekretem swoich sukcesów z resztą zespołu. Jeśli zauważysz wyższy wskaźnik utraconych szans w określonym etapie w przypadku wszystkich użytkowników, może warto dopracować ten etap procesu dla całego zespołu.W powyższym przykładzie widać, jak otrzymujemy współczynniki przejścia do kolejnego etapu w przypadku każdego z etapów. Widać tu, że większość etapów ma dobre wyniki z wyjątkiem pierwszego etapu Pomysł/Idea. A co jeśli bliżej przyjrzymy się skuteczności użytkowników Pipedrive na każdym etapie?W powyższym przykładzie bierzemy pod lupę ostatni etap lejka sprzedaży, z którego widać jasno, że Ewa Sokolowski osiągnęła wyższy współczynnik przejścia do kolejnego etapu niż jej współpracownicy. Czego mogliby się od niej nauczyć pozostali członkowie zespołu?

 

Statystyki działań

W raporcie Statystyki działań możesz śledzić działania wykonywane i tworzone przez Twój zespół. Tutaj dowiesz się, ile działań każdego rodzaju jest tworzonych i wykonywanych przez użytkowników i porównasz te wyniki do średniej dla całej firmy.

Jak można to wykorzystać?

Przy zamykaniu szans sprzedaży pewne rzeczy pozostają poza Twoją kontrolą. Ale możesz kontrolować liczbę zadań realizowanych na drodze ku zamknięciu szansy sprzedaży. Używaj tych statystyk, aby ocenić poziom aktywności zespołu poprzez śledzenie działań zrealizowanych lub dodanych.