Skontaktuj się z nami
Status:

Pipedrive

Widok prognozy - Prognozowanie dochodów

A gdyby tak mieć dostęp do informacji zarówno o dotychczasowych, jak i potencjalnych przychodach? Wykorzystaj w tym celu widok prognozy w Pipedrive!

Widok prognozy

Widok prognozy pozwala na prognozowanie dochodów za pomocą oczekiwanej daty zamknięcia, którą należy skonfigurować w szansach sprzedaży. Możesz również utworzyć własne pole daty (np. „data realizacji”); widok prognozy umożliwi prognozę dochodów w oparciu o dowolne pole daty.

Zobaczysz tam świetny kalendarzowy widok Twoich szans sprzedaży. W nagłówku każdej kolumny znajduje się podsumowanie prognozowanego dochodu. Dostępna jest suma dochodów dla wszystkich szans zamkniętych, suma dla wszystkich aktualnie otwartych szans, a także prognoza połączonych dochodów z szans zamkniętych i otwartych (gdyby wszystkie zostały zamknięty).

Zielony pasek statusu

Zielony wąski pasek statusu wskazuje, gdzie w lejku sprzedaży (na jakim etapie) znajduje się dana szansa sprzedaży. Im dłuższy jest pasek, tym dalej w lejku znajduje się szansa. Szanse na końcowym etapie są priorytetowe i dlatego umieszczane są zawsze na górze widoku prognozy.

Przeciągnij i upuść, aby zaktualizować oczekiwaną datę zamknięcia

Być może zastanawiasz się, co zrobić z szansami sprzedaży, których na pewno nie zamkniesz przed końcem miesiąca/kwartału. Przeciągnięcie szans z jednej kolumny i upuszczenie w drugiej umożliwia aktualizację oczekiwanej daty zamknięcia.