Kliknij tu i dowiedz się jak możesz się z nami kontaktować!
Status:

Pipedrive

Widok prognozy: Prognozowanie przychodów

Informacje o dotychczasowych przychodach firmy są przydatne, ale czasami trzeba też spojrzeć w przyszłość i oszacować potencjalne zyski.
W aplikacji Pipedrive widok prognozy pozwala ustalić szacunkową wartość przychodów Twojej firmy w okresach przyszłych. 

Widok prognozyWidok prognozy określa przyszłe przychody na podstawie oczekiwanej daty zamknięcia szansy sprzedaży.
Oczekiwana data zamknięcia określa czas, kiedy będzie wiadomo, czy szansa sprzedaży zostanie ZAMKNIĘTA czy UTRACONA.

expected_close_date.png

Jeśli nie chcesz używać oczekiwanej daty zamknięcia do prognozowania przychodów, możesz utworzyć pole własne z datą — np. datą dostawy, a widok prognozy wykorzysta dane z tego pola do prognozy przychodów.
Aby dowiedzieć się więcej o tworzeniu pół własnych w Pipedrive, kliknij tutaj.

Aby uzyskać dostęp do widoku prognozy, przejdź do karty Szanse sprzedaży i kliknij trzeci przycisk widoku.

forecast_view.png

Zobaczysz tam kalendarzowy widok swoich szans sprzedaży.
W nagłówkach każdej kolumny znajduje się podsumowanie prognozowanych przychodów w oparciu (domyślnie) o oczekiwane daty zamknięcia szans sprzedaży.
Podsumowanie przedstawia sumę przychodów dla wszystkich aktualnie otwartych szans sprzedaży, sumę dla wszystkich zamkniętych szans sprzedaży, a także prognozę połączonych przychodów z szans zamkniętych i otwartych (gdyby wszystkie zostały zamknięte).

Uwaga: Jeśli masz indywidualnie ustawione prawdopodobieństwo dla szans sprzedaży lub etapów, wartość ważona będzie wyświetlana w widoku prognozy. Aby dowiedzieć się więcej o prawdopodobieństwie szans sprzedaży i etapów w Pipedrive, kliknij tutaj

Aby dostosować kolumny — liczbę kolumn, przedział czasowy — kliknij ikonę koła zębatego i wybierz preferowane opcje. 

weighted_value.png

Zielony pasek statusu

Zielony pasek statusu wskazuje, na jakim etapie znajduje się dana szansa sprzedaży — im dłuższy zielony pasek, tym bliżej do finalnego etapu.
Szanse na końcowym etapie są priorytetowe i dlatego umieszczane są zawsze na górze widoku prognozy.
Dzięki temu widzisz, które szanse sprzedaży są najbliżej do oznaczenia jako ZAMKNIĘTE

thin_green_line.png

Przeciągnij i upuść, aby aktualizować

Może dojść do sytuacji, w której niektóre szanse sprzedaży w widoku prognozy nie zostaną zamknięte we wskazanym terminie.
Aby zaktualizować tę informację, przeciągnij szansę z jednej kolumny i upuść ją w drugiej, dzięki czemu zmienisz oczekiwaną datę zamknięcia.

2017-11-15_14-39-26.gif