Kliknij tu i dowiedz się jak możesz się z nami kontaktować!
Status:

Pipedrive

MailChimp


MailChimp to usługa marketingowa służąca do projektowania i rozsyłania e-mailowych kampanii marketingowych. Ten imponujący produkt można łatwo zintegrować z Pipedrive, aby móc wyeksportować dowolną listę kontaktów z Pipedrive do MailChimp i rozpocząć kampanie e-mailowe. 

Uwaga: Integracja MailChimp z kontem Pipedrive wymaga posiadania konta MailChimp. Aby utworzyć konto MailChimp, kliknij tutaj.
 

Integracja usługi MailChimp z Pipedrive

 • W Pipedrive przejdź do opcji Ustawienia > Osobiste > Mailchimp.
 • Kliknij przycisk Połącz teraz obok logo MailChimp.

mailchimp.png

 • Zaloguj się za pomocą danych logowania do MailChimp. Jeśli nie przypominasz sobie swoich danych logowania do MailChimp, kliknij tutaj.
 • Po udanym logowaniu nastąpi przekierowanie z powrotem do Pipedrive, a konto będzie połączone. 

Eksportowanie kontaktów z Pipedrive do usługi MailChimp

Po połączeniu Pipedrive z usługą MailChimp możesz wyeksportować osoby kontaktowe do listy w MailChimp. Zanim tego dokonasz, musisz mieć jednak gotową listę w MailChimp w celu zapisania tych kontaktów.

 • W usłudze MailChimp kliknij opcję Listy w górnym szarym pasku.
 • Kliknij przycisk Utwórz listę po prawej stronie. 

  CREATE_LIST.png

 • Wprowadź nazwę i istotne szczegóły tworzonej listy MailChimp, a następnie kliknij przycisk Zapisz
 • Po zapisaniu utworzona lista wyświetli się w karcie Listy.

  lists_tab_content.png

  Po utworzeniu listy w MailChimp możesz eksportować kontakty z konta Pipedrive do listy w MailChimp. 

 • Aby rozpocząć, otwórz kartę Kontakty — osoby kontaktowe na koncie Pipedrive. 
 • Kliknij przycisk ... i wybierz opcję Eksportuj do MailChimp.

  export_to_maoilchimp.png

 • Wybierz listę MailChimp, do której chcesz eksportować kontakty z Pipedrive, a następnie kliknij przycisk Eksportuj.
 • Kontakty zostaną wyeksportowane do tej listy. Możesz zamknąć okno, ponieważ proces transferu kontaktów odbywa się w tle.

Uwaga: Jeśli wielokrotnie eksportujesz tę samą listę kontaktów do MailChimp, nie musisz martwić się duplikatami na liście w MailChimp, ponieważ MailChimp automatycznie rozpoznaje i ignoruje duplikaty.

 • Jeśli okno transferu kontaktów pozostanie otwarte, otrzymasz potwierdzenie zakończenia procesu. 

  1_contact_was_exported_to_mailchimp.png

 • Gdy wrócisz do MailChimp, znajdziesz ostatnio eksportowane kontakty na wybranej liście i możesz je wykorzystać przy kolejnej e-mailowej kampanii marketingowej.

  mailchimp_list.png


Uwaga:
 Ta integracja nie stanowi pełnej synchronizacji, ale pozwala na płynne eksportowanie kontaktów z Pipedrive do listy na koncie MailChimp. Inne integracje — np. Pipechimp — mogą zapewnić synchronizację między kontem MailChimp a Pipedrive.