Skontaktuj się z nami
Status:

Pipedrive

Często zadawane ogólne pytania dotyczące rozliczenia

Uwaga: Niektóre czynności wymienione w tym artykule wymagają, aby użytkownik posiadał uprawnienia administratora. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Jak płacić za Pipedrive?

Aby zacząć subskrybować Pipedrive, konieczne są prawidłowe dane rozliczeniowe w formie karty kredytowej.

W przypadku klientów realizujących płatności w USD akceptujemy karty VISA, MasterCard, American Express, Discover oraz JCB.

W przypadku klientów realizujących płatności w Euro akceptujemy karty VISA lub MasterCard.

Jak podać dane karty kredytowej?

Aby podać dane rozliczeniowe jeszcze w okresie próbnym:

  1. Przejdź do opcji Ustawienia > Rozliczenie.
  2. Kliknij łącze Wprowadź dane rozliczeniowe
  3. Wprowadź dane karty kredytowej i Aktualizuj. Gotowe!

Jeśli upłynął okres próbny korzystania z Pipedrive, nastąpi przekierowanie na stronę danych rozliczeniowych po zalogowaniu na konto. Po podaniu danych rozliczeniowych dostęp do konta Pipedrive zostanie od razu przywrócony.

Czy mogę zapłacić za Pipedrive inaczej niż kartą kredytową?

Za Pipedrive można zapłacić tylko ważną kartą kredytową.

Nie akceptujemy płatności czekiem, zamówieniem zakupu ani przez jakikolwiek system obsługi płatności online, np. PayPal lub Bitcoin. Nie akceptujemy faktur do zapłacenia w późniejszym terminie.

Co się dzieje, gdy upłynie okres próbny?

Jeśli nie podano danych rozliczeniowych przed końcem okresu próbnego, dostęp do konta będzie zablokowany. Po zalogowaniu nastąpi przekierowanie na stronę danych rozliczeniowych. Po wprowadzeniu tych danych rozpocznie się subskrypcja Pipedrive i dostęp do konta zostanie odblokowany.

Jeśli podane zostały prawidłowe dane rozliczeniowe przed końcem okresu próbnego, subskrypcja Pipedrive rozpocznie się po zakończeniu bezpłatnego okresu próbnego. 

Czy mam dostęp do wszystkich faktur?

Tak! Masz łatwy dostęp do wszystkich faktur wygenerowanych przez konto Twojej firmy w Pipedrive. 

  1. Przejdź do opcji Ustawienia > Rozliczenie.
  2. Kliknij łącze Zobacz wszystkie faktury. Na tym ekranie znajduje się lista wszystkich faktur. 


Z tej strony możesz pobrać kopie faktur w formacie PDF. Może się to przydać działowi księgowości albo w przypadku, gdy chcesz drukować faktury w celu prowadzania papierowej dokumentacji kosztów. 

Moje dane płatnicze się nie zapisują — co zrobić?

Jeśli nadal trwa okres próbny i Twoje dane płatnicze nie zapisują się prawidłowo, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia. Uzyskasz pomoc w rozwiązaniu problemu i otrzymasz potrzebne informacje.

Jeśli posiadasz subskrypcję Pipedrive i Twoje informacje nie aktualizują się prawidłowo lub występuje błąd, skontaktuj się z bankiem i sprawdź, czy istnieją jakiekolwiek problemy. Jeśli to nie zapewni wystarczających odpowiedzi, skontaktuj się ze wsparciem Pipedrive, aby uzyskać dodatkowe informacje.  

Czy muszę się z Wami skontaktować, aby rozpocząć, czy też muszę skonfigurować licencje?

Nie! Ponieważ Pipedrive to usługa oparta na subskrypcji, możesz zacząć od razu bez żadnych trudności. Zarejestruj się w Pipedrive i rozpocznij 30-dniowy bezpłatny okres próbny oraz podaj dane rozliczeniowe przed końcem tego okresu.

Jeśli chcesz, aby inni użytkownicy korzystali z firmowego konta Pipedrive, wystarczy ich zaprosić! 

Zapłaciłem(-am) za użytkownika, a później go dezaktywowałem(-am). Co się stało z pieniędzmi?

Gdy pierwszy raz dodajesz użytkownika do systemu, tworzone jest stanowisko. Stanowisko tworzy transakcję. Są stanowiska i są użytkownicy zajmujący te stanowiska. Gdy dezaktywujesz użytkownika, otrzymasz komunikat z informacją o możliwości usunięcia danego stanowiska z rozliczenia.

Jeśli dezaktywujesz użytkownika, ale nie usuwasz stanowiska, wówczas to stanowisko nadal istnieje na Twoim koncie; dzięki temu możesz dodać innego użytkownika w celu zastąpienia zdezaktywowanego użytkownika bez przetwarzania wielu transakcji rozliczeniowych.

Jeśli dezaktywujesz użytkownika i dodatkowo usuwasz stanowisko, wówczas automatycznie koszt niewykorzystanej subskrypcji wraca na konto. Na przykład, jeśli korzystasz z planu Silver i stanowisko (12,00 $/€) jest dezaktywowane w połowie miesiąca, który został już opłacony, wówczas 6,00 $/€ wraca na konto firmy.

Ta kwota uznania zostanie wykorzystana na poczet przyszłych faktur za Pipedrive przed obciążeniem podanych przez Ciebie kont płatniczych. Jeśli na koncie Pipedrive istnieje wystarczająca kwota, można ją wykorzystać do zapłacenia całej faktury Pipedrive.

Jeśli zatem nie planujesz zastąpienia zdezaktywowanego użytkownika nowym użytkownikiem, usuń stanowisko. Jeśli stanowisko nie zostało usunięte podczas dezaktywacji, możesz usunąć stanowisko później w opcji Ustawienia > Rozliczenie, klikając opcję Usuń nieużywane stanowisko, a także w sekcji Ustawienia > Użytkownicy i uprawnienia.

Ten artykuł został dostarczony przez