Kliknij tu i dowiedz się jak możesz się z nami kontaktować!
Status:

Pipedrive

Często zadawane ogólne pytania dotyczące rozliczenia

Uwaga: Niektóre czynności wymienione w tym artykule wymagają, aby użytkownik posiadał uprawnienia administratora. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

 

Jak płacić za Pipedrive?

Aby rozpocząć subskrypcję Pipedrive, konieczne są prawidłowe dane rozliczeniowe.

W przypadku klientów z USA i Kanady akceptujemy płatności kartą kredytową VISA, MasterCard, American Express, Discover i JCB oraz płatności za pośrednictwem PayPal.

W przypadku klientów z innych krajów płacących w USD lub EUR akceptujemy płatności kartą kredytową VISA lub MasterCard oraz za pośrednictwem PayPal.

 

Jak podać dane karty kredytowej?

Aby podać dane rozliczeniowe jeszcze w okresie próbnym:

  1. Przejdź do opcji Ustawienia > Rozliczenie.
  2. Kliknij łącze Wprowadź dane rozliczeniowe
  3. Wprowadź dane karty kredytowej i Aktualizuj. Gotowe!

 

 

Jeśli upłynął okres próbny korzystania z Pipedrive, nastąpi przekierowanie na stronę danych rozliczeniowych po zalogowaniu na konto. Po podaniu danych rozliczeniowych dostęp do konta Pipedrive zostanie od razu przywrócony.

 

Czy mogę zapłacić za Pipedrive inaczej niż kartą kredytową?

Możesz zapłacić za Pipedrive kartą kredytową lub za pośrednictwem PayPal. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji o płatności za pomocą Paypal.

Nie akceptujemy płatności czekiem, zamówieniem zakupu ani przez jakikolwiek system obsługi płatności online inny niż PayPal (np. Bitcoin). Nie akceptujemy faktur do zapłacenia w późniejszym terminie.

 

Co się dzieje, gdy upłynie okres próbny?

Jeśli nie podano danych rozliczeniowych przed końcem okresu próbnego, dostęp do konta będzie zablokowany. Po zalogowaniu nastąpi przekierowanie na stronę danych rozliczeniowych. Po wprowadzeniu tych danych rozpocznie się subskrypcja Pipedrive i dostęp do konta zostanie odblokowany.

Jeśli podane zostały prawidłowe dane rozliczeniowe przed końcem okresu próbnego, subskrypcja Pipedrive rozpocznie się po zakończeniu bezpłatnego okresu próbnego. 

 

Czy mam dostęp do wszystkich faktur?

Tak! Masz łatwy dostęp do wszystkich faktur wygenerowanych przez konto Twojej firmy w Pipedrive. 

  1. Przejdź do opcji Ustawienia > Rozliczenie.
  2. Kliknij łącze Zobacz wszystkie faktury. Na tym ekranie znajduje się lista wszystkich faktur. 


Z tej strony możesz pobrać kopie faktur w formacie PDF. Może się to przydać działowi księgowości albo w przypadku, gdy chcesz drukować faktury w celu prowadzania papierowej dokumentacji kosztów. 

 

Moje dane płatnicze się nie zapisują — co zrobić?

Jeśli nadal trwa okres próbny i Twoje dane płatnicze nie zapisują się prawidłowo, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia. Uzyskasz pomoc w rozwiązaniu problemu i otrzymasz potrzebne informacje.

Jeśli posiadasz subskrypcję Pipedrive i Twoje informacje nie aktualizują się prawidłowo lub występuje błąd, skontaktuj się z bankiem (lub z PayPal, jeśli dokonujesz płatności za pośrednictwem PayPal) i sprawdź, czy istnieją jakiekolwiek problemy. Jeśli to nie zapewni wystarczających odpowiedzi, skontaktuj się ze wsparciem Pipedrive, aby uzyskać dodatkowe informacje.  

 

Czy muszę się z Wami skontaktować, aby rozpocząć, czy też muszę skonfigurować licencje?

Nie! Ponieważ Pipedrive to usługa oparta na subskrypcji, możesz zacząć od razu bez żadnych trudności. Zarejestruj się w Pipedrive i rozpocznij bezpłatny okres próbny oraz podaj dane rozliczeniowe przed końcem tego okresu.

Jeśli chcesz, aby inni użytkownicy korzystali z firmowego konta Pipedrive, wystarczy ich zaprosić! 

 

Zapłaciłem(-am) za użytkownika, a później go dezaktywowałem(-am). Co się stało z pieniędzmi?

Gdy dodajesz użytkownika do systemu po raz pierwszy, tworzone jest stanowisko. Stanowisko tworzy transakcję. Są stanowiska i są użytkownicy zajmujący te stanowiska. Gdy dezaktywujesz użytkownika, otrzymasz komunikat z informacją o możliwości usunięcia danego stanowiska z rozliczenia.

Jeśli dezaktywujesz użytkownika, ale nie usuwasz stanowiska, wówczas to stanowisko nadal istnieje na Twoim koncie; dzięki temu możesz dodać innego użytkownika w celu zastąpienia zdezaktywowanego użytkownika bez konieczności przetwarzania wielu transakcji rozliczeniowych.

Jeśli dezaktywujesz użytkownika i dodatkowo usuwasz stanowisko, wówczas koszt niewykorzystanej subskrypcji automatycznie wraca na konto. Na przykład, jeśli stanowisko jest dezaktywowane w połowie miesiąca, który został już opłacony, wówczas połowa kwoty wraca na konto firmy.

Ta kwota zostanie wykorzystana na poczet przyszłych faktur za Pipedrive przed obciążeniem podanych przez Ciebie kont płatniczych. Jeśli na koncie Pipedrive istnieje wystarczająca kwota, można ją wykorzystać do zapłacenia całej faktury Pipedrive.

Jeśli zatem nie planujesz zastąpienia zdezaktywowanego użytkownika nowym użytkownikiem, usuń stanowisko. Jeśli stanowisko nie zostało usunięte podczas dezaktywacji, możesz usunąć stanowisko później w opcji Ustawienia > Rozliczenie, klikając opcję Usuń nieużywane stanowisko, a także w sekcji Ustawienia > Użytkownicy i uprawnienia.

 

 

 

Ten artykuł został dostarczony przez