Skontaktuj się z nami
Status:

Pipedrive

Formularze internetowe Pipedrive

Uwaga: Niektóre czynności wymienione w tym artykule wymagają, aby użytkownik posiadał uprawnienia administratora. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

 

Formularze internetowe Pipedrive

Nowe formularze internetowe Pipedrive ułatwiają życie. Dosyć zabawy z integrowaniem usług zewnętrznych i skomplikowanych procesów. Już teraz możesz skonfigurować na swojej stronie www własny formularz internetowy, który będzie bezpośrednio zasilał Twój wybrany lejek sprzedaży.

Formularze internetowe Pipedrive dają Ci wyjątkową kontrolę nad miejscem docelowym dla danych przesyłanych przez Twoich klientów. Nie trzeba nic kopiować z innych źródeł ani importować danych. 

 

Jak to działa?

Formularz internetowy to strona www, która służy do zbierania i przechowywania informacji. Zazwyczaj zawiera kilka pól, które użytkownik może wypełnić i przesłać. Najczęstsze zastosowanie to pozyskiwanie i przechowywanie informacji kontaktowych.

Formularze internetowe Pipedrive mogą służyć do zbierania leadów, pomysłów na produkty lub usługi, danych kontaktowych, opinii lub innych cennych informacji. Nie ma ograniczeń. Formularze można całkowicie dostosować.

Gdy klient przesyła formularz internetowy, tworzona jest nowa szansa sprzedaży, osoba kontaktowa i/lub organizacja

 

Jak skonfigurować formularz internetowy Pipedrive

Przejdź do sekcji Ustawienia > Formularze internetowe.

Aby rozpocząć, kliknij polecenie Utwórz formularz.

Teraz możesz skonfigurować pola, które będą oferowane klientowi do wypełnienia. W menu rozwijanym są do wyboru różne pola Pipedrive, do których można dopisać własną wiadomość skierowaną do klienta.

Poszczególne pola można oznaczyć jako obowiązkowe, co nie pozwoli na przesłanie formularza bez wpisania w danym polu znaków.

 

Jakie pola można skonfigurować?

Można kontrolować następujące elementy:

1 — Warunki szansy sprzedaży Pipedrive
Kontrolują parametry nowej szansy sprzedaży i kontaktu utworzonych w Pipedrive.

Nazwa: Nazwa formularza internetowego w Pipedrive. Jest niewidoczna dla klienta.

Opis: Tu możesz opisać cel formularza internetowego w ramach informacji wewnętrznej. Opis nie jest widoczny dla klienta.

Właściciel: Użytkownik Pipedrive, do którego należą szanse sprzedaży i kontakty generowane przez formularz. Istnieje tylko jeden właściciel każdego formularza internetowego

Lejek/Etap: Lejek sprzedaży i etap, do których trafiają szanse sprzedaży z formularza internetowego. Możesz wybrać dowolny etap z każdego konfigurowalnego lejka.

Utwórz prefiks dla nazwy szansy sprzedaży Po włączeniu tej opcji konfigurowalny prefiks będzie dołączany do nazwy każdej szansy sprzedaży pochodzącej z formularza internetowego; pozwoli to od razu zobaczyć, które szanse są generowane przez formularz. 

 

2 — Pola formularza internetowego

Wiadomość powitalna: To napisane przez Ciebie powitanie, które będzie widoczne dla klientów wypełniających formularz

Komunikat o sukcesie: Komunikat wyświetlany klientom po przesłaniu formularza. Można go dostosować, aby tonem pasował do charakteru firmy.

3 — Dodaj nowe pole 

To są pola formularza, które wypełniają Twoi klienci. Wypełniane są określone pola szansy sprzedaży, notatki, osoby kontaktowej i/lub organizacji utworzonych przez formularz internetowy. Każde adresowane do klienta pole formularza może być opatrzone dowolnie sformułowanym pytaniem, lecz nadal pozostanie związane z konkretnym polem w Pipedrive. 

Uwaga - Każde pole może być obowiązkowe. Oznacza to, że klient nie będzie mógł przesłać formularza, jeśli pole oznaczone jako obowiązkowe pozostanie niewypełnione.

 

Pole obowiązkowe: Każdy formularz posiada co najmniej jedno pole obowiązkowe do wypełnienia przez klienta. Jest to pole (Osoba kontaktowa) Nazwa lub (Organizacja) Nazwa. Pole to jest obowiązkowe, gdyż bez nazwy osoby lub organizacji Pipedrive nie może utworzyć szansy sprzedaży ani osoby kontaktowej.

Nazwa szansy sprzedaży: Umożliwia klientowi dostosowanie nazwy szansy sprzedaży.

Wartość szansy sprzedaży: Pozwala klientowi określić pieniężną wartość szansy sprzedaży. Można wprowadzić tylko liczby. Zastosowana zostanie domyślna waluta.

Oczekiwana data zamknięcia szansy sprzedaży: Pozwala klientowi określić oczekiwaną datę zamknięcia. Pamiętaj, że data ta decyduje o tym, gdzie szansa sprzedaży pojawi się w widoku osi czasu.

Osoba kontaktowa — Imię i nazwisko: Pozwala klientowi podać własne imię i nazwisko.

Osoba kontaktowa — Numer telefonu: Pozwala klientowi podać swój numer telefonu.

Osoba kontaktowa — Adres e-mail: Pozwala klientowi podać swój adres e-mail.

Organizacja — Nazwa: Pozwala klientowi podać nazwę organizacji, którą reprezentuje.

Organizacja — AdresPozwala klientowi podać adres organizacji, którą reprezentuje.

Pola własne (tekst lub wybór jednokrotny/wielokrotny): Pola własne dotyczące osób kontaktowych, organizacji i szans sprzedaży można dokumentować w formularzach internetowych. Obsługiwane pola własne to tekst lub opcje jednokrotnego/wielokrotnego wyboru.

Po dostosowaniu formularza internetowego możesz uzyskać podgląd z perspektywy klienta:

 

Teraz możesz zapisać formularz! W razie potrzeby można go edytować, duplikować lub usunąć. 

 

Jak używać formularzy internetowych na stronie www

Pod przyciskiem udostępnienia znajduje się kod osadzania — musisz tylko skopiować go i wkleić w odpowiednim miejscu w pliku źródłowym strony www. Jeśli używasz standardowego narzędzia open source, np. Wordpress, utwórz nową stronę lub wpis, wklej kod osadzania w treści i opublikuj. Pozwala to również na stylizację strony wedle potrzeb.

 

Wordpress

Istnieje kilka sposobów udostępnienia formularza rejestracji na stronie Wordpress. Metoda zależy od tego, czy używasz WordPress.com czy WordPress.org. WordPress.com to hostowana platforma internetowa, zazwyczaj używana do tworzenia blogów i mikrostron, a WordPress.org oferuje konfigurowalne i niezależne platformy internetowe dla bardziej zaawansowanych witryn.

Jeśli masz stronę WordPress.com

Skopiuj adres formularza URL z Pipedrive i wstaw go jako łącze w głównej nawigacji, pasku bocznym lub stopce strony WordPress. Odwiedzający mogą kliknąć łącze, by przejść do formularza, a po zakończeniu wrócić na stronę.

Jeśli masz stronę WordPress.org

Wklej osadzony formularz Pipedrive w dowolnym obszarze HTML strony, np. we wpisach, stronach lub widgetach tekstowych.

Squarespace

Musisz skonfigurować blokadę kodu dla swojej strony Squarespace. Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp do szczegółowych instrukcji.

Wix

  1. Gdy edytujesz stronę internetową, w menu po lewej kliknij opcję Dodaj->Więcej->Kod HTML.
  2. Naciśnij przycisk Wprowadź kod.
  3. Wklej kod osadzania z Pipedrive.
  4. Pamiętaj, aby przeciągnąć pole kodu w celu dopasowania do rozmiaru formularza.

Weebly

  1. Gdy edytujesz stronę internetową, z menu po lewej przeciągnij kod osadzania na stronę.
  2. W polu kodu osadzania naciśnij przycisk Edytuj niestandardowe HTML. 
  3. Skopiuj kod osadzania z Pipedrive.