Nasıl iletişime geçeceğinizi öğrenmek için buraya tıklayın!
Status:

Pipedrive

Raporlar: Boru Hattı Performansı

Pipedrive'da, boru hattınızdaki anlaşmaların performansını; bunların nasıl kazanıldığını veya nerede kaybedildiğini anlamak her şeyi değiştirebilir
Pipedrive, bu bilgileri etkili bir şekilde takip etmek için bunlara yönelik olarak bir dizi rapor sağlamıştır.

Başlatılan anlaşmalar

Hesapta başlatılan anlaşmaların sayısını ile her anlaşmanın güncel durumunu ve bu anlaşmalara bağlanmış tüm ürünleri gösterir. 
Başarma tutkusuna sahip satış elemanlarını belirlemek üzere hesaba hangi kullanıcıların en çok anlaşma eklediğini ve bu anlaşmaların değerini görmek için önerilir.  

Bu rapor ayarlanabilir...

 • Kullanıcılara göre: Hesabınızdaki hangi kullanıcıların en sık anlaşma oluşturduğunu görebilirsiniz.
 • Kullanıcılara göre zaman içinde: Hesabınızdaki hangi kullanıcıların belirli zaman dilimi içinde anlaşma oluşturduğunu görebilirsiniz.
 • Geçerli duruma göre zaman içinde: Hesabınızda başlatılan anlaşmaların, belirli bir dönem içindeki durumunu görebilirsiniz.

Ürünler özelliğini etkinleştirdiyseniz, aşağıdakileri de ayarlayabilirsiniz...

 • Ürünlere göre: Hangi ürünlerin hesabınızda oluşturulmuş anlaşmalarla en sık şekilde ilişkilendirildiğini görebilirsiniz.
 • Ürünlere göre zaman içinde: kazanılan anlaşmalarla ilişkilerine göre hesabınızdaki belirli ürünlerin zaman içindeki performansını görmek için.

 

deal_started.png

Anlaşma ilerlemesi

Boru hattınızın her aşamasına giren anlaşmaların sayısını, aşamaya veya bu anlaşmaların ilerlemesini sağlayan kullanıcılara göre gösterir.
Anlaşmalarınızın boru hattınızda belirli bir aşamada takılıp takılmadığını anlamak ve sonrasında süreçlerinizde yapılabilecek iyileştirmeler olup olmadığını belirlemek için önerilir. 

Bu rapor ayarlanabilir...

 • Aşamalara göre: Hesabınızdaki anlaşmaların, bağlanma yolunda hangi aşamalardan geçtiğini görebilirsiniz.
 • Aşamalara göre zaman içinde: Anlaşmalarınızın belirli bir dönem içinde geçtiği aşamaları görebilirsiniz.
 • Kullanıcılara göre: Hesabınızdaki hangi kullanıcıların, boru hattınızdaki aşamalarda anlaşmaların ilerlemesini sağladığını görebilirsiniz.
 • Kullanıcılara göre zaman içinde: Hesabınızdaki hangi kullanıcıların, belirli bir dönem içinde boru hattınızdaki aşamalarda anlaşmaların ilerlemesini sağladığını görebilirsiniz.

deal_progress.png

Satış hızı

Bir anlaşmanın oluşturulmasından KAZANILDI veya KAYBEDİLDİ olarak işaretlenmesine kadar geçen ortalama zamanı gösterir.
Kullanıcılarınızın veya süreçlerinizin hızla anlaşma bağlamada ne kadar etkili olduğu konusunda fikir edinmek için önerilir. Çoğu kez hemen kullanılabilen en yararlı rapor olarak değerlendirilir.

Bu rapor ayarlanabilir...

 • Aşamalara göre: Hesabınızda bir anlaşmayı bağlamanın, anlaşmanın boru hattınızdaki aşamalarda harcadığı zamana göre ne kadar sürdüğünü görebilirsiniz.
 • Aşamalara göre zaman içinde: Hesabınızda belir bir zaman dilimi içinde bir anlaşmayı bağlamanın, anlaşmanın boru hattınızdaki aşamalarda harcadığı zamana göre ne kadar sürdüğünü görebilirsiniz.
 • Kullanıcılar göre: Hesabınızdaki her kullanıcının bir anlaşmayı boru hattınızdaki her bir aşamadan geçirmeye harcadığı ortalama zamanı görebilirsiniz.
 • Kullanıcılar göre zaman içinde: Hesabınızdaki her kullanıcının bir anlaşmayı belirli bir zaman diliminde boru hattınızdaki her bir aşamadan geçirmeye harcadığı ortalama zamanı görebilirsiniz.

deal_velocity.png

Anlaşma dönüştürme

KAZANILDI veya KAYBEDİLDİ olarak işaretli anlaşmalarla karşılaştırıldığında kaç anlaşmanın boru hattının ilk aşamasından son aşamasına gittiğini gösterir.
Anlaşmalarınızın çoğunu belirli bir aşamada kaybedip kaybetmediğinizi öğrenerek sorunları gidermeye yönelik iyileştirmeler yapmanız için önerilir.

Bu rapor ayarlanabilir...

 • Aşamalara göre: Anlaşmalarınızın hangi sıklıkla AÇIK'tan KAZANILDI'ya dönüştürüldüğünü, boru hattında geçtikleri aşamalara göre görebilirsiniz.
 • Aşamalara göre zaman içinde: Anlaşmalarınızın belirli bir zaman diliminde ne sıklıkla dönüştüğünü, boru hattınızda geçtikleri aşamalara göre görebilirsiniz.
 • Kullanıcılara göre: Kullanıcılarınızın boru hattınızın aşamalarında AÇIK anlaşmaları KAZANILDI'ya dönüştürmedeki verimliliğini görebilirsiniz.
 • Kullanıcılara göre zaman içinde: Kullanıcılarınızın boru hattınızın aşamalarında belirli bir zaman diliminde AÇIK anlaşmaları KAZANILDI'ya dönüştürmedeki verimliliğini görebilirsiniz.

deal_conversion.png