Baza wiedzy

Baza wiedzy/Cechy/Produkty/Jak mogę przypisać pr...

Tematy
Dodawanie produktów do ofert
Opcje podatkowe

Ten artykuł został przetłumaczony przy użyciu narzędzia do tłumaczenia maszynowego.

Jak mogę przypisać produkty do umowy?

JT
Jenny Takahara, 1 listopada 2023

Dodawanie produktów do ofert

Możesz dodawać produkty bezpośrednio do ofert w widoku listy produktów, klikając pole wyboru obok produktu, a następnie przycisk „Dołącz do oferty”.

Jeśli chcesz dodać wiele produktów do oferty, możesz wybrać więcej niż jeden produkt naraz.

W oknie, które się pojawi, wpisz tytuł oferty, do której chcesz przypisać swój produkt. Cena i waluta zostaną domyślnie ustawione na cenę, którą zapisałeś w swoim produkcie, ale możesz dostosować je do innej waluty i ceny przed przypisaniem ich do oferty.

Uwaga: Wszelkie niestandardowe ceny utworzone w tym oknie będą dotyczyć tylko tej oferty i nie zostaną zapisane jako wpis ceny w widoku szczegółów/listy produktu.

Kliknij Dodaj produkt, aby dodać więcej niż jeden produkt do wybranej oferty naraz.

Możesz usunąć produkty z oferty, klikając na ikonę kosza z prawej strony każdego wpisu.

Innym sposobem przypisywania produktów do ofert jest kliknięcie + Produkty w widoku szczegółów dowolnej oferty.


Opcje podatkowe

Nota: Liczby podatkowe muszą być dodawane ręcznie, zarówno w szczegółach produktu, jak i w Oknie dodawania produktów w umowie.

Podatek w cenie

Jeśli wybierzesz opcję Podatek w cenie dla swoich produktów, procent podatku zostanie już uwzględniony w cenie.

Nota: Cena produktu i wartość umowy zawierają podatek.

Podatek wyłączony

Nota: Funkcja wyłączenia podatku jest obecnie w fazie beta i dostępna dla zamkniętej grupy użytkowników. Zostanie udostępniona większej liczbie użytkowników w późniejszym terminie.

Jeśli wybierzesz opcję Podatek wyłączony dla swoich produktów, podatek nie będzie uwzględniony w sumie częściowej. Procent podatku wprowadzony w polu podatkowym zostanie odzwierciedlony w całkowitej kwocie.

Nota: Cena produktu i wartość umowy nie obejmują podatku.

Brak podatku

Jeśli wybierzesz opcję Brak podatku dla swoich produktów, do łącznej kwoty produktu nie będzie dodawany żaden podatek.

Nota: Każda umowa może zawierać tylko produkty o jednym rodzaju waluty (np. Dolar amerykański lub CAD, nie oba naraz). Jeśli chcesz dodać wariant produktu w tej samej walucie, warto zapoznać się z funkcją Warianty cenowe.
Czy ten artykuł był pomocny?

Tak

Nie

Powiązane artykuły

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj się z nami