Kunnskapsbase

Emner
Lydmeldinger i iOS-appen:
Lydmeldinger i Android-appen:

Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.

Lydnotater i mobilappen

JT
Jenny Takahara, 2. november 2023
Merknad: Minimumskravet til OS-versjon for å installere mobilappen er 9+ for Android-enheter og 15+ for iOS-enheter.

Når du er på farten, kan du ha behov for en rask og effektiv måte å ta notater om aktivitetene dine, avtaler og kontakter. Med lydnotater-funksjonen i Pipedrive-mobilappen kan du enkelt ta og vedlegge lydopptak samt bruke transkripsjonsfunksjonen til å automatisk gjøre om taleopptak til tekstnotater.


Lydmeldinger i iOS-appen:

Merk: For å ta opp og transkribere lydmeldinger, må du først slå på mikrofonen og talegjenkjenningsfunksjonene i enhetsinnstillingene dine. For å aktivere disse innstillingene, gå til Settings > Pipedrive på enheten din og slå på Microphone og Speech Recognition.


Aktiviteter:
For å opprette en lydmelding for en aktivitet i bedriftskontoen din, kan du klikke på aktivitetssammendragssiden og deretter klikke på "Record audio note".
Hvis du vil lage en transkribert lydmelding på aktivitetssammendragssiden din, kan du skru på Transcription bryteren og trykke på opptaksknappen for å begynne å transkribere notatet ditt. Du vil kunne ta opp og transkribere lydmeldinger som varer inntil ett minutt.

audio_note_activity_ios_.gif

Avtaler og kontakter:
For å lage en lydmelding på en salgsavtale eller contacts detaljside, kan du gå til avtale-/kontaktpersonsiden og klikke på + ikonet > Audio Note. Trykk på den røde knappen for å starte opptaket.

IMG_9844.PNG
IMG_9845.PNG
IMG_9846.PNG

Hvis du vil lage en transkribert lydmelding under avtalene og kontaktene dine, kan du klikke på + ikonet, deretter klikke på "Note". Herfra kan du klikke på mikrofon-ikonet nederst på tastaturet og begynne å ta opp lydmeldingen din for å bli transkribert.

audio_note_transcription_deal_ios_.gif


Lydmeldinger i Android-appen:

Merk: For å ta opp og transkribere lydmeldinger, må du først aktivere mikrofontilgangen i enhetsinnstillingene dine. For å aktivere disse innstillingene, gå til enhetens Settings > Applications > Pipedrive > Permissions og slå på Microphone.

Aktiviteter:
For å lage en lydmelding for en aktivitet på bedriftskontoen din, kan du klikke på aktivitetssammendragssiden og deretter klikke på "Record audio note".
Hvis du vil legge ved en transkribert lydmelding til aktivitetssammendragssiden din, kan du skru på Transcription bryteren og trykke på opptaksknappen for å starte transkriberte notatet ditt. Du vil kunne ta opp og transkribere lydmeldinger som varer inntil to minutter.'

android_audio_note_activity_.gif

Avtaler og kontakter:
For å lage en lydmelding på en salgsavtale eller kontakt person detaljside, kan du gå til avtale-/kontaktsiden, deretter klikke på + ikonet > Record Audio Note. Trykk på den røde knappen for å starte opptaket.

2019_06_10_16_43_30.png
2019_06_10_16_45_06.png

Hvis du vil opprette en transkribert lydmelding, kan du klikke på "+ ikonet", deretter klikke på "Add a note". Herfra kan du klikke på mikrofon ikonet nederst på tastaturet og begynne å ta opp lydmeldingen din for å bli transkribert.

android_deal_page_audio_transcribe_note.gif

Når du er ferdig med å spille inn lydmeldingen din, vil du kunne se den under Past-seksjonen i tilbudene og kontaktene dine, og under Note-seksjonen i aktivitetene dine. Du kan deretter lytte til den lagrede lydmeldingen i mobilappen eller webapplikasjonen når som helst.

Var denne artikkelen nyttig?

Ja

Nei

Relaterte artikler

Har du spørsmål?

Kontakt oss