Kunnskapsbase

Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.

Hvordan kan jeg endre språk eller dato-/nummerformatet mitt?

JT
Jenny Takahara, 2. november 2023

Hvis du ønsker å endre språk eller dato-/tallformat i Pipedrive, gå til Innstillinger > Personlige preferanser > Konto.
Her vil du finne de to feltene i spørsmål – "Dato-/tallformat" og "Språk".

date.png



Feltet "Dato-/tallformat" endrer hvordan visse felt formateres i Pipedrive.

  • Tall (for eksempel, 1,0 for tysk, 1.0 for engelsk)
  • Datoformat (for eksempel, 29/09/2017 for britisk engelsk, 09/29/2017 for amerikansk engelsk)
  • Ukestartdato (for eksempel, i Europa regnes mandag som starten på uken, mens USA, Canada og Australia begynner på søndag.)

Feltet språk lar deg velge hvilket språk som brukes til å vise din Pipedrive-konto. Hver bruker kan velge språket de ønsker at deres Pipedrive skal vises på uten å påvirke visningsspråket til andre brukere i Pipedrive-kontoen.

Var denne artikkelen nyttig?

Ja

Nei

Relaterte artikler

Har du spørsmål?

Kontakt oss