Kunskapsbas

Ämnen
Var finns funktionen?
Visa dina insikter på mobilen
Filtrering av instrumentpaneler på mobilen
Sökfunktion

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Insikter för mobil.

SR
Steven Reinartz, 2 november 2023
OBS: Den minsta OS-versionen som krävs för att installera mobilappen är 9+ för Android-enheter och 15+ för iOS-enheter.

Många Pipedrive-användare föredrar att arbeta i vår mobilapp, och med Insights för mobilen kan du se alla rapporter och instrumentpaneler som skapats i din webbapp på din mobila enhet.


Var finns funktionen?

När du har loggat in på ditt mobila appkonto, klicka på ”...“ i nedre högra hörnet och välj “Insikter.”


Visa dina insikter på mobilen

Observera: Om du har ett tomt instrumentpanel i webbappen kommer den också vara tom i mobilappen.

Inblicksvyn är inbäddad i Pipedrive-mobilappen, så du kommer se samma rapporter och instrumentpaneler som du ser i webbappvyn.

Men insiktsrapporter kan inte redigeras eller ändras i mobilappen. Om du vill ändra en rapport eller instrumentpanel i mobilappen måste du redigera den i webbappen.

Om antalet kategorier under segermentera av överskrider din synliga bredd kan du klicka på nummerlistan i nedre högra hörnet för att se hela listan.

Du kan klicka på vilken som helst rapportkolumn för att se en uppdelning av den data som representeras där.

Observera: Endast sex kolumner eller staplar kan visas i rapporten, samt rapportnamnet, teckenförklaring och filter. Om rapportkolumnerna överskrider den synliga bredden i appen, klicka på pilarna på båda sidorna för att visa resten av diagrammet.

Filtrering av instrumentpaneler på mobilen

Observera: För stapel- och kolumngrafer visas paginering endast om antalet kolumner eller staplar är mer än sex och visas horisontellt och vertikalt.

Du kan också tillämpa datum och användarfilter på en instrumentpanel genom att trycka på datum eller användarsymbolen (i det övre högra hörnet) och välja ett alternativ.

När du tillämpar ett filter är filterikonen markerad blå och alla rapporter uppdateras enligt det valda alternativet. En blå symbol visas också på varje uppdaterad rapport.

Observera: För att återställa filtrens ursprungliga tillstånd, klicka på den blå filterikonen och välj ”Tillbaka till standard”.

Växla mellan instrumentpaneler

Du kan växla mellan olika instrumentpaneler genom att klicka på rullgardinsmenyn (där namnet på den aktuellt valda instrumentpanelen visas) och välja en annan instrumentpanel.

Observera: Om du byter instrumentpanel kommer du att se den valda instrumentpanelen nästa gång du loggar in.

Alla instrumentpaneler i webb-appen visas i samma ordning på listan, inklusive delade instrumentpaneler.

Instrumentpaneler är organiserade i sektioner på samma sätt både i webb- och mobilappen och kan fällas ut eller ihop genom att trycka på sektionens namn (t.ex. delat med mig, mina instrumentpaneler, etc.)


Sökfunktion

Du kan även söka efter en specifik rapport eller instrumentpanel genom att klicka på söksymbolen.

Skriv in flera bokstäver i sökfältet och eventuella relevanta instrumentpaneler och rapporter kommer att visas i resultatlistan.

När du väljer en instrumentpanel eller rapport från din sökning, kommer vyn att ändras därefter och det valda objektet kommer att öppnas.

OBS: Klicka på ”Avbryt” i sökfönstret för att återställa tillbaka till den ursprungliga instrumentpanelen.
Var den här artikeln till någon hjälp?

Ja

Nej

Relaterade artiklar

Frågor?

Kontakta oss