Znalostní báze

Znalostní báze/Integrace/Google integrations/Proč dostávám chybu, ...

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Proč dostávám chybu, když se pokusím otevřít soubor?

JT
Jenny Takahara, 31. října 2023

Je to pravděpodobně spojeno s integrací Google Drive, kterou jste vy a vaši kolegové nastavili v Pipedrive.

Pokud jste nahráli soubor do Pipedrive a zároveň měli zapnutou integraci s Google Drive, bude uložen ve vašem Google Drive. Vy i vaši kolegové budete moci otevřít soubory uložené v Google Drive pouze tehdy, pokud:

  • Mají také zapnutou integraci s Google Drive v Pipedrive.
  • Soubor je nastaven jako "Sdílený" ve vašem Google Drive.

Pokud tyto kritéria nejsou splněna, vy i vaši kolegové obdržíte chybovou zprávu.

Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás