Kunnskapsbase

Kunnskapsbase/Fremgang/Innsikt Rapporter/Kampanjeinnsikter: pr...

Emner
Opprett rapporten din
Tilpass rapporten din

Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.

Kampanjeinnsikter: prestasjonsrapporter

SR
Steven Reinartz, 2. november 2023
Merk: Sjekk ut denne artikkelen for mer generell informasjon om Kampundersøkelser.

Med ytelsesrapporter for kampanjer kan du holde oversikt over kampanjens åpninger, klikk, feilsendte e-poster og annen viktig data.

Opprett rapporten din

Gå til Insights-verktøyet og klikk "+" > Kampanje > Ytelse:

Tilpass rapporten din

Merk: Nye ytelsesrapporter for kampanjer starter med Kampanjedato for sending som standardfilter.

Etter at du har opprettet en rapport, klikker du på den grønne “+" for å legge til filtre.

Bruk alternativene mål etter, segmenter etter og vis etter for å justere hvordan dataene vises:

Tabellvisningen nederst gir deg et regnearkvisning av rapportens data, inkludert brukbare felter unike for kampanjer.

Du kan justere feltene i tabellkolonnene ved å klikke på tannhjulikonet øverst til høyre.

Merk: Sjekk ut denne artikkelen for mer informasjon om hvordan du setter opp en Insights-rapport.
Var denne artikkelen nyttig?

Ja

Nei

Relaterte artikler

Har du spørsmål?

Kontakt oss