Kunnskapsbase

Denne artikkelen ble produsert ved hjelp av maskinoversettelse.

Convert phone numbers to US format

YS
Yssel Salas, 26. februar 2024

Vi vet hvor viktig det er å holde dataene dine konsistente. Å bruke feil telefonnummerformat kan bremse teamet ditt når de ringer til potensielle kunder og kunder. I tillegg kan inkonsekvente telefonnumre føre til dupliserte oppføringer, forårsake dataproblemer mellom plattformer og gjøre telefonnummerdataene dine utfordrende å bruke og lese.

Det standard amerikanske telefonnummerformatet har ti sifre, hvor de tre første sifrene er "områdenummeret" og er mellom ( ), mens de syv andre tallene er separert med -. F.eks., (555) 555-1234.


For å konvertere telefonnumre til US-format i Pipedrive, må datoen og klokkeslettformatet ditt være satt til Engelsk (USA). Lær hvordan du endrer datoen og klokkeslettformatet i denne artikkelen.

Sjekk deretter ”Konverter telefonnumre til US-telefonnummerformat”-alternativet og lagre endringene.

Når dette alternativet er aktivert, vil telefonnumrene som er tastet inn, bli konvertert til US-format automatisk.

Merk: Telefonnumre med minst ti sifre støttes for konvertering. Bare vanlige tallformater og tallformater som starter med “+” kan konverteres til US-format. Telefonnumre med bindestreker eller mellomrom støttes ikke for konvertering.
Var denne artikkelen nyttig?

Ja

Nei

Relaterte artikler

Har du spørsmål?

Kontakt oss