Kennisdatabase

Kennisdatabase/Campagnes/Campagnes/Campagnes: rapportage

Onderwerpen
Het volgen van uw campagne
Wat wordt bijgehouden?
Toplocaties prestaties
Tabblad Ontvangers
Teruggestuurd
Contact- en betrokkenheidsgegevens

Dit artikel is automatisch vertaald

Campagnes: rapportage

JT
Jenny Takahara, 2 november 2023
Let op: Campagnes van Pipedrive zijn beschikbaar als een betaalde add-on.

Het campagne rapport toont gegevens over een enkele campagne, zodat je het succes van de campagne kunt begrijpen en de gegevens kunt gebruiken om je toekomstige marketinginspanningen te verbeteren.


Het volgen van uw campagne

Gegevens in toplocatieprestaties zijn beschikbaar voor gebruikers die campagnes verzenden en betrokkenheid volgen. Wanneer u de tracking inschakelt, geeft u Campaigns toestemming om een ​​trackingfunctie in te voegen in uw verzonden e-mailcampagne.

Voordat u uw e-mailcampagne verstuurt, activeert u het volgen van betrokkenheid onderaan uw campagneconcept. U kunt hier meer informatie vinden over campagnemeldingen.

Let op: Campagnetracking is niet standaard ingeschakeld, u moet het handmatig inschakelen. Het werkt niet met terugwerkende kracht voor campagnes die al zijn verzonden, alleen voor campagnes die worden verzonden nadat de tracking is ingeschakeld.

Nadat u uw e-mailcampagne heeft verstuurd, ziet u een overzicht van verzonden campagnes met hun status op uw E-mailcampagnes-tabblad.

Op deze pagina ziet u de status van de campagne, hoeveel e-mails zijn afgeleverd en uw open- en klikfrequenties. Om meer gedetailleerde rapportage te zien over een specifieke campagne, klikt u erop om naar het campagne-overzicht te gaan.


Wat wordt bijgehouden?

Betrokkenheid

Je ziet de Betrokkenheid sectie bovenaan het overzicht van je campagne. Hiermee krijg je inzicht in het aantal keer dat je campagne is geopend en erop is geklikt.

 • Totaal/unieke opens - Unieke opens zijn het aantal contacten dat je campagne heeft geopend. Totaal opens geven het totale aantal keren weer dat de campagne is geopend, aangezien contacten de campagne meerdere keren kunnen openen.
 • Open rate - Dit geeft weer hoeveel contacten de campagne heeft geopend als percentage van alle afgeleverde e-mails
 • Totaal/unieke clicks - Unieke clicks zijn het aantal contacten dat op links in je campagne heeft geklikt. Totale clicks laten het totale aantal keren zien dat er op een link is geklikt, aangezien contacten meerdere keren op een link kunnen klikken.
 • Click rate - Dit is het aantal contacten dat op links in de campagne heeft geklikt als percentage van alle afgeleverde e-mails
 • Click-through rate - Jouw click-through rate is het aantal ontvangers dat op links heeft geklikt vanuit de contacten die de campagnes hebben geopend, als percentage

Bezorging

In je Bezorging sectie zie je een overzicht van succesvol bezorgde e-mails, gebounceerde e-mails, uitschrijvingen en spamrapporten.

 • Succesvol bezorgd - Bij het verzenden van een campagne worden niet altijd alle e-mails bezorgd. Een e-mail kan onjuist zijn, de contactinbox kan vol zijn of hun server kan specifieke e-mailadressen blokkeren, enzovoort. Dit aantal geeft aan hoeveel contacten de campagne in hun inbox hebben ontvangen.
 • Gebounced - Het aantal contacten dat de campagne niet heeft ontvangen
 • Uitgeschreven - Dit is het aantal contacten dat zich heeft uitgeschreven voor je marketingcommunicatie voor deze campagne
 • Gerapporteerd als spam - Dit is het aantal contacten dat je campagne als spam heeft gemarkeerd
Bezorging 2

Prestaties in de loop van de tijd

De grafiek Prestaties in de loop van de tijd laat zien op welke dagen en tijden je campagne de meeste opens en clicks heeft ontvangen. Door deze gegevens te analyseren, kun je de meest effectieve tijden plannen voor je toekomstige campagnes.

grafiek

Prestaties van links

Hier zie je een lijst van de links die in je campagne zijn opgenomen en het percentage clicks op de links in die specifieke e-mail.

Prestaties van links

Toplocaties prestaties

De toplocatie prestaties van campagnes (GEOlocatie) is een oplossing waarmee je kunt zien waar je abonnees zich bevinden wanneer ze je e-mailcampagne openen.

Deze oplossing kan je helpen om een geschikt moment te vinden om in contact te komen met je contacten, bijvoorbeeld wanneer je abonnees waarschijnlijk niet slapen.

Wanneer je een e-mailcampagne verstuurt met ingeschakelde betrokkenheid tracking, sturen we deze samen met de ingevoegde afbeeldingselementen van de campagnes en de ingevoegde trackinglinks van de campagnes naar je toegevoegde links. Wanneer je abonnee een e-mailcampagne opent, worden de afbeeldingselementen geladen.

In de meeste gevallen worden afbeeldingen automatisch geladen, maar in e-mailproviders zoals Yahoo en Gmail kunnen abonnees ervoor kiezen om afbeeldingen niet automatisch te laden.

Zodra de afbeeldingen voor de eerste keer zijn geladen, werken we de gegevens bij in je Toplocatie prestaties sectie.

Hoe rapporteren we uit welk land je abonnee je campagne heeft geopend?

Onze service controleert uit welk land de e-mailserviceprovider komt, net zoals Gmail onze afbeeldingselementen heeft opgevraagd. Aangezien de locatie gebaseerd is op IP-adres, weten we welk land we moeten tonen in de Toplocatie prestaties sectie.

Als de rapporten van de campagne aangeven dat je abonnees een campagne hebben geopend vanuit de Verenigde Staten, betekent dit dan dat de abonnees zich in de Verenigde Staten bevinden?

Niet altijd. In de meeste gevallen zal de locatiedata van de opening je niet vertellen of een abonnee zich in het land bevindt waar de campagne is geopend.

De reden hiervoor is de e-mailprovider proxyserver. Als bijvoorbeeld de proxies van Gmail en Yahoo zich in de Verenigde Staten bevinden, worden de afbeeldingen vanuit de Verenigde Staten geladen en wordt de opening geregistreerd vanuit de Verenigde Staten.

Wat zou nog een reden kunnen zijn waarom de locatie van de abonnee niet exact overeenkomt met de locatie van de contactpersoon?

 • De abonnee gebruikt een Virtual Private Network (VPN), wat helpt om zijn privacy, inclusief zijn locatie, te verbergen
 • De abonnee maakt gebruik van proxy-oplossingen
 • De abonnee heeft je e-mails doorgestuurd naar personen op andere locaties, wat betekent dat de clicks afkomstig zijn van verschillende locaties
 • IP-adressen kunnen worden verplaatst naar verschillende regio's. Hoewel we de meest recente en up-to-date informatie van de IP-service bijhouden, kan het voorkomen dat een opening of klik plaatsvindt tijdens een update.
 • De abonnee maakt gebruik van andere technologieën om zijn locatie te verbergen

Wat kunnen we in de nabije toekomst verwachten?

Mailtoepassingen, zoals Apple en Outlook, en mailwebbrowserproviders, zoals Safari en Chrome, kunnen privacybescherming implementeren die standaard is ingeschakeld.

Deze services verbergen de daadwerkelijke locatie van de abonnee, dus wanneer de abonnee op de link klikt, kunnen die clicks worden geregistreerd vanuit de locatie van een ander land.


Tabblad Ontvangers

Het Tabblad Ontvangers geeft u volledige lijsten van contactpersonen die betrokken zijn bij uw campagne. Contactpersonen zijn gesplitst op basis van hun gedrag - Geopend, Geklikt, Afgemeld en Geweigerd.


Teruggestuurd

Teruggestuurd zijn contacten op uw lijst die uw e-mailcampagne niet hebben ontvangen. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom uw e-mails zijn teruggestuurd.

 • Harde teruggestuurd – Dit zijn niet-bestaande e-mailadressen, waarschijnlijk veroorzaakt door typefouten, onjuiste domeinen, inactieve e-mailadressen, etc.
 • Zachte teruggestuurd – Zachte teruggestuurd wordt veroorzaakt wanneer het e-mailadres correct is, maar de e-mail niet is bezorgd vanwege inhoudsafwijzing, de inbox van de ontvanger is vol, de e-mailgrootte is te groot, etc.
 • Tijdelijke teruggestuurd – Uw e-mailcampagne heeft meerdere pogingen gedaan om te bezorgen, maar als gevolg van het niet reageren van de server van de ontvanger, wordt uw e-mail niet bezorgd.
 • Geblokkeerde teruggestuurd – Dit wordt veroorzaakt als uw e-mail ongepaste links bevat of als de ontvanger uw e-mailadres of IP aan hun geblokkeerde lijst heeft toegevoegd.

Contact- en betrokkenheidsgegevens

Let op: Contact- en betrokkenheidsgegevens kunnen worden bekeken door alle gebruikers met zichtbaarheid van dat contact.

Naast het bekijken van uw gegevens op de ontvangerslijst, kunt u ook uw contactbetrokkenheidsgegevens vinden op de contacten detailweergave en de deal-detailweergave die aan het contact is gekoppeld.

In het betrokkenheidsgedeelte van uw contact- en deal-detailweergave ziet u zowel wijzigingen in de contactstatus als elke specifieke campagne waarbij het contact betrokken is geweest.

In eerste instantie toont het campagne-item de contactnaam, de campagnenaam en het tijdstip van verzending. Wanneer het contact de campagne opent/klikt, wordt het evenement automatisch bijgewerkt.

Statusupdates voor marketing worden weergegeven als:

 • De contactpersoon is gemarkeerd als Geabonneerd“
 • U heeft een e-mail met een dubbele opt-in-verzoek verstuurd, waarmee de status wordt gewijzigd naar In afwachting van dubbele opt-in
 • Uw contact is afgemeld, waardoor de status wordt gewijzigd in Afgemeld
 • Wanneer het contact om welke reden dan ook een harde bounce heeft gehad, ziet u de status Teruggekaatst
Was dit artikel nuttig?

Ja

Nee

Gerelateerde artikels

Heb je vragen?

Contact