Kennisdatabase

Kennisdatabase/Campagnes/Campagnes/Campagnes: rapportage

Onderwerpen
Uw campagne volgen
Wat wordt bijgehouden?
Toplocaties prestaties
Ontvangers tabblad
Terugkaatsingen
Contact- en betrokkenheidsgegevens

Dit artikel is automatisch vertaald

Campagnes: rapportage

JT
Jenny Takahara, 29 mei 2024
Opmerking: Campagnes door Pipedrive zijn beschikbaar als een betaalde toevoeging.

Het campagneverslag toont gegevens over een enkele campagne, zodat u het succes van de campagne kunt begrijpen en de gegevens kunt gebruiken om uw toekomstige marketinginspanningen te verbeteren.


Uw campagne volgen

Gegevens in toplocatieprestaties zijn beschikbaar voor gebruikers die campagnes versturen en betrokkenheid tracking ingeschakeld hebben. Wanneer u de tracking inschakelt, staat u Campaigns toe om een trackingfunctie in te voegen in uw verzonden e-mailcampagne.

Voordat u uw e-mailcampagne verstuurt, schakelt u de Betrokkenheid tracking in aan de onderkant van uw campagneconcept. U kunt hier meer leren over campagnenotificaties.

Lees meer over e-mailcampagnemanagement

Opmerking: Campagnetracking is niet standaard ingeschakeld, u moet het handmatig inschakelen. Het werkt niet retroactief voor campagnes die al zijn verzonden, alleen voor campagnes die worden verzonden nadat de tracking is ingeschakeld.

Nadat u uw e-mailcampagne heeft verzonden, ziet u een overzicht van verzonden campagnes met hun status vanuit uw E-mailcampagnes tabblad.

Op deze pagina ziet u de campagne status, hoeveel e-mails er zijn bezorgd, en uw open en klikratio's. Om meer gedetailleerde rapportage te zien over een specifieke campagne, klikt u erop om naar het campagne-overzicht te gaan.


Wat wordt bijgehouden?

Betrokkenheid

Je ziet de Betrokkenheid sectie bovenaan het overzicht van je campagne. Hiermee krijg je inzicht in het aantal keer dat je campagne is geopend en er op is geklikt.

 • Totaal/Unieke opens – Unieke opens zijn het aantal contacten dat je campagne heeft geopend. Totaal aantal opens laat zien hoe vaak de campagne in totaal is geopend, aangezien contacten een campagne meerdere keren kunnen openen.
 • Open rate – Dit geeft weer hoeveel contacten de campagne hebben geopend in percentages van alle verzonden e-mails
 • Totaal/Unieke clicks – Unieke clicks is het aantal contacten dat op links binnen je campagne heeft geklikt. Totaal aantal clicks laat zien hoe vaak er op een link is geklikt, aangezien contacten een link meerdere keren kunnen klikken.
 • Click rate – Dit is het percentage van contacten dat op links binnen de campagne heeft geklikt van alle verzonden e-mails
 • Doorklikratio – Uw doorklikratio is het aantal ontvangers dat op links heeft geklikt van de contacten die de campagnes hebben geopend, uitgedrukt in percentages

Bezorging

In je Bezorging sectie zie je een overzicht van je succesvol bezorgde e-mails, je gebouncede e-mails, afmeldingen en spammeldingen.

 • Succesvol bezorgd – Wanneer je een campagne verzendt, worden niet alle e-mails altijd bezorgd. Het e-mailadres kan foutief zijn, de inbox van het contact kan vol zitten, of hun server kan specifieke e-mailadressen blokkeren, etc. Dit aantal laat zien hoeveel contacten de campagne in hun inbox hebben ontvangen.
 • Gebounced – Het aantal contacten dat de campagne niet heeft ontvangen
 • Afgemeld – Dit is het aantal contacten dat zich heeft afgemeld voor je marketingcommunicatie via deze campagne
 • Gemarkeerd als spam – Dit is het aantal contacten dat je campagne als spam heeft gemarkeerd
Bezorging 2

Prestaties in de loop van de tijd

Het Prestaties in de loop van de tijd diagram laat zien op welke dagen en tijden je campagne de meeste opens en clicks heeft ontvangen. Het analyseren van deze gegevens kan je helpen de meest effectieve tijden te plannen voor je toekomstige campagnes.

diagram

Linkspresentatie

Hier zie je een lijst van de links die in je campagne zijn opgenomen en het percentage clicks op links in die specifieke e-mail.

Linkspresentatie

Toplocaties prestaties

De toplocatieprestaties van campagnes (GEOlocatie) is een oplossing die u helpt te zien waar uw abonnees zich bevinden wanneer ze uw e-mailcampagne openen.

Deze oplossing kan u helpen een tijdstip te identificeren om met uw contacten te communiceren, bijvoorbeeld wanneer uw abonnees waarschijnlijk niet slapen.

Wanneer u een e-mailcampagne verstuurt met ingeschakelde betrokkenheid tracking, sturen we deze samen met Campagnes ingevoegde beeldelementen en Campagnes ingevoegde trackinglinks op uw toegevoegde links. Wanneer uw abonnee een e-mailcampagne opent, worden de beeldelementen geladen.

In de meeste gevallen worden afbeeldingen automatisch geladen, maar bij e-mailproviders zoals Yahoo en Gmail kunnen abonnees afbeeldingen uitschakelen om automatisch te worden geladen.

Zodra afbeeldingen voor de eerste keer worden geladen, werken we de gegevens bij in uw Toplocatieprestaties sectie.

Hoe rapporteren we uit welk land uw abonnee uw campagne heeft geopend?

Onze service controleert uit welk land de e-mailserviceprovider komt, net zoals Gmail onze afbeeldingselementen heeft opgevraagd. Omdat de locatie op IP-adres is gebaseerd, weten we welk land we moeten weergeven in de Toplocatieprestaties sectie.

Als Campagnerapporten aangeven dat uw abonnees een campagne vanuit de VS hebben geopend, betekent dit dat de abonnees zich in de VS bevinden?

Niet altijd. In de meeste gevallen zal locatiegegevens bij het openen u niet vertellen of een abonnee zich in het land bevindt waar de campagne is geopend.

De reden hiervoor is de e-mailprovider proxyserver. Als bijvoorbeeld Gmail en Yahoo proxies zich in de VS bevinden, worden afbeeldingen vanuit de VS geladen en wordt het openen vanuit de VS geteld.

Wat zou nog een reden kunnen zijn waarom de locatie van de abonnee niet precies overeenkomt met waar de contactpersoon zich bevindt?

 • De abonnee gebruikt een Virtueel Privénetwerk (VPN), wat helpt om zijn privacy te verbergen, inclusief zijn locatie
 • De abonnee gebruikt proxy-oplossingen
 • De abonnee heeft uw e-mails doorgestuurd naar mensen op andere locaties, wat betekent dat de klikken uit verschillende locaties afkomstig zijn
 • IP-adressen kunnen naar verschillende regio's worden verplaatst. Hoewel we de meest recente informatie van de IP-service bijhouden, gebeurt een open of klik soms wanneer een update bezig is.
 • De abonnee gebruikt andere technologieën die zijn locatie verbergen

Wat kunt u in de nabije toekomst verwachten?

Mail-applicaties, zoals Apple en Outlook, en mail webbrowserproviders, zoals Safari en Chrome, kunnen privacybescherming implementeren die standaard is ingeschakeld.

Deze services zullen de daadwerkelijke locatie van de abonnee verbergen, dus wanneer de abonnee op de link klikt, kunnen die klikken vanuit een andere landlocatie worden geteld.


Ontvangers tabblad

Het Ontvangers tabblad biedt u volledige lijsten van contacten die betrokken waren bij uw campagne. Contacten zijn onderverdeeld op basis van hun gedrag - Geopend, Geklikt, Afgemeld en Opgesprongen.


Terugkaatsingen

Terugkaatsingen zijn contacten op uw lijst die uw e-mailcampagne niet hebben ontvangen. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom uw e-mails zijn teruggestuiterd.

 • Hard bounce – Dit zijn niet-bestaande e-mailadressen, waarschijnlijk veroorzaakt door typefouten, onjuiste domeinen, inactieve e-mailadressen, enz.
 • Soft bounce – Soft bounces worden veroorzaakt wanneer het e-mailadres correct is, maar de e-mail niet is bezorgd vanwege contentafwijzing, de inbox van de ontvanger vol is, de e-mails te groot zijn, enz.
 • Tijdelijke bounce – Uw e-mailcampagne heeft meerdere pogingen gedaan voor bezorging, maar als gevolg van het niet reageren van de server van de ontvanger wordt uw e-mail niet bezorgd
 • Geblokkeerde bounce – Dit wordt veroorzaakt als uw e-mail ongepaste links bevat of als de ontvanger uw e-mailadres of IP aan hun geblokkeerde lijst heeft toegevoegd

Contact- en betrokkenheidsgegevens

Opmerking: Contact- en betrokkenheidsgegevens kunnen worden bekeken door alle gebruikers met zichtbaarheid van dat contact.

Naast het bekijken van uw gegevens op de lijst van ontvangers, kunt u ook uw contactbetrokkenheidsgegevens vinden op de contacten detailweergave en de deal detailweergave die is gekoppeld aan het contact.

In het betrokkenheidsgedeelte van uw contact- en deal-detailweergave ziet u zowel veranderingen in de contactstatus en worden alle specifieke campagnes waarbij het contact betrokken is, geregistreerd.

In eerste instantie laat het campagne-item de contactnaam, de naam van de campagne en de verzendtijd zien. Zodra het contact de campagne opent/klikt, wordt het evenement automatisch bijgewerkt.

Marketingstatusupdates worden getoond als:

 • Het contact is gemarkeerd als Geabonneerd“
 • U heeft een e-mailverzoek voor double opt-in verzonden, wat de status verandert in In afwachting van double opt-in
 • Uw contact heeft zich afgemeld, waardoor de status wordt gewijzigd in Afgemeld
 • Wanneer het contact om de een of andere reden hard gebounced is, ziet u de status Geboounced
Was dit artikel nuttig?

Ja

Nee

Gerelateerde artikels

Heb je vragen?

Contact