Kunskapsbas

Ämnen
Vad är en elektronisk signatur?
Är e-signaturer juridiskt bindande?
Vad är fördelarna med eSignaturfunktionen för mitt försäljningsteam?
Vad är rimlig användningspolicy?

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

eSignatures FAQ

JT
Jenny Takahara, 2 november 2023
Observera: Funktionen Smart Docs ingår i planerna för Professional, Power och Enterprise och kan läggas till för planerna Essential och Advanced som en tilläggstjänst. Endast användare med behörighet att ändra kontoinställningar kan köpa tilläggstjänsten för företagskontot. Tilläggstjänsten erbjuder en 14-dagars gratis provperiod där du har tillgång till fem signaturer (betalningsuppgifter krävs). Läs mer om villkoren för tilläggstjänsten på den här sidan.

Vad är en elektronisk signatur?

Den amerikanska federala ESIGN Act definierar en "elektronisk signatur" som ett elektroniskt ljud, symbol eller process som är knutet till eller logiskt sammankopplat med ett avtal eller annat dokument och utfört eller antaget av en person med avsikten att signera dokumentet.

Elektroniska signaturer har använts för att elektroniskt signera anställningsavtal, försäljningsavtal, tillståndssedlar, hyresavtal, ansvarsfriskrivningar, finansiella dokument med mera.

En elektronisk signatur enligt Europeiska unionens eIDAS-förordning (nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden) omfattar den breda kategorin av alla elektroniska signaturer, inklusive "data i elektronisk form som är knuten till eller logiskt sammankopplad med andra data i elektronisk form och som används av den som undertecknar".

Den grundläggande digitala signaturen som erbjuds av Pipedrives eSignatur-funktion representerar en underkategori av den elektroniska signaturen med vissa avancerade säkerhetsfunktioner.

En grundläggande digital signatur använder sig av PKI (Public Key Infrastructure). Väsentliga egenskaper hos den grundläggande elektroniska signaturen är följande:

  • Digitalt certifikat utfärdat av en tredje part (Garanterat)

  • Asymmetrisk eller public-key-kryptering

  • IP-adressinsamling

Med Pipedrives e-signaturfunktion kan undertecknare få en engångsautentiseringskod för att kontrollera, men inte garantera, giltigheten av deras e-postadress. Detta är en valfri säkerhetsfunktion som kan aktiveras eller inaktiveras för varje signaturförfrågan.

Är e-signaturer juridiskt bindande?

Acceptansen och användningen av elektroniska signaturer har varit utbredd i många länder runt om i världen i många år. Men var vänlig kontrollera lagstiftningen i ditt land angående deras laglighet och verkställbarhet.


Vad är fördelarna med eSignaturfunktionen för mitt försäljningsteam?

Med eSignaturfunktionen kan du enkelt replikera framgången för dina befintliga verktyg (t.ex. toppföretagsmolnlagringslösningar som Google Drive, Microsoft OneDrive eller SharePoint) eller digitalisera processer som är särskilt relevanta för team som måste hålla sig borta från fysiska kontor på grund av restriktioner.

eSignaturfunktionen kan möjliggöra för ditt team att fokusera mer på försäljning och sluta oroa sig för om kunder har tillgång till utskriftsutrustning eller inte.

Att lagra det signerade dokumentet i en affär kommer att göra det enklare för ägar och följare av affären att snabbt komma åt det.


Vad är rimlig användningspolicy?

Pipedrive kommer att övervaka användningen av eSignaturer noggrant. Om vi märker att funktionen används för att sälja vidare, missbrukas på något annat sätt eller är olämpligt betungande, förbehåller vi oss rätten att förhindra eller suspendera en användares tillgång till funktionen i vårt enskilda gottfinnande.

Denna artikel är endast för informationsändamål och bör inte tolkas som juridisk tolkning eller råd. Vänligen sök råd från en lämpligt kvalificerad professionell för juridisk rådgivning och/eller hänvisa alltid till lagar i din jurisdiktion avseende din specifika användning av elektroniska signaturer.

Var den här artikeln till någon hjälp?

Ja

Nej

Relaterade artiklar

Frågor?

Kontakta oss