Kunskapsbas

Kunskapsbas/Organisera din data/Aktiviteter/Hur kan jag se slutfö...

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Hur kan jag se slutförda aktiviteter?

BF
Breandan Flood, 28 februari 2024

Du kan se slutförda aktiviteter i listvyn i fliken aktiviteter genom att först tillämpa en filter med villkoret Aktivitet > Slutförd > är > Slutförd.

Sedan tillämpa en förinställd eller anpassad tidsfiltret för att se aktiviteterna gjorda inom det valda tidsintervallet.

Om du vill se alla slutförda aktiviteter, oavsett det tidsram den slutfördes i, kan du tillämpa filtret Aktivitet > Markeras som slutförd tid > är inte tom.

Var den här artikeln till någon hjälp?

Ja

Nej

Relaterade artiklar

Frågor?

Kontakta oss