Kunskapsbas

Kunskapsbas/Lead Generering/Prospector/Är Prospelaren-funkti...

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Är Prospelaren-funktionen GDPR-kompatibel?

JT
Jenny Takahara, 2 november 2023

Vår Prospector-funktion är utformad för att användas i fullständig överensstämmelse med GDPR och andra internationella datoregler.

Vi tar ställning för respekt för individens integritet i varje steg av B2B-försäljnings- och marknadsföringsprocessen. Prospector hämtar endast data som matchar dina valda kriterier och låter dig agera inom de legitima intressen som du har definierat. Databasen som Prospector ansluter till har sammanställts lagligt och håller datatillstånd informerade och under kontroll.

Hur säkerställer vi GDPR-efterlevnad?

  1. Vi samlar endast relevant och nödvändig data som låter dig agera inom dina legitima intressen.

  2. Vi har genomfört säkerhets- och integritetsbedömningar av serviceleverantörer som är involverade i bearbetningen av den data du har begärt.

  3. Vi är engagerade i öppen och transparent kommunikation vid fall där vi får en begäran från en registrerad individ, en tredje part eller uppfattar ett hot mot säkerheten för våra data.


För att säkerställa att du fortsätter att följa GDPR och andra lagar som gäller för B2B-prospektering bör du definiera de legitima intressen som rättfärdigar din insamling och användning av denna data, informera de registrerade individerna därefter och inkludera en möjlighet till avanmälan samt ta bort eventuella prospekter som inte längre önskar att bli kontaktade.

Var den här artikeln till någon hjälp?

Ja

Nej

Relaterade artiklar

Frågor?

Kontakta oss