Kunskapsbas

Ämnen
Tvåfaktorsautentisering (2FA)
Lösenordsstyrka
Lösenordsutgång och återanvändning
Avancerade regler
Tillåt åtkomst endast för specifika IP-adresser
Tillåt åtkomst endast under specifika tidsperioder
Bekräfta och validera dina ändringar

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Säkerhetsregler

JT
Jenny Takahara, 17 april 2024
Observera: Funktionen för säkerhetsregler är en av de många användbara funktionerna i Pipedrives Enterprise-plan. Endast användare med åtkomst till kontoinställningar kan konfigurera säkerhetsregler i ett företagskonto.

Att hålla data säker är avgörande för alla företag. Funktionen för säkerhetsregler gör det möjligt för dig att tillämpa åtkomstrestriktioner för att säkerställa att affärsdata endast är tillgänglig för rätt personer på rätt plats och tid.

För att få åtkomst till och konfigurera dina säkerhetsregler, gå till Inställningar > Säkerhetscenter > Regler.

Observera: Med undantag för tvåfaktorsautentisering gäller inte säkerhetsregler när du använder Pipedrive via mobilappen.

Tvåfaktorsautentisering (2FA)

Du kan växla den här inställningen för att tvinga fram tvåfaktorsautentisering (2FA) för alla användare.

Funktionen 2FA skyddar ditt Pipedrive-användarkonto genom att skicka användarna ett e-postmeddelande med en klicka-för-att-verifiera-länk nästa gång du loggar in.

Varje användare behöver bara verifieras var 30:e dag på varje enhet.


Lösenordsstyrka

När en användare med kontoinställningar har åtkomst till lösenordsstyrkans krav, kommer användare med lösenord som inte uppfyller dessa krav att ombedas att ändra sitt lösenord nästa gång de loggar in.

Du kan se till att användarlösenord har en eller flera av följande:

  • Minst en gemener och en versal bokstav
  • Minst en siffra
  • Minst ett specialtecken ('!', '@', '&', etc.)
  • Ett minimum antal tecken (måste vara minst 8)


Lösenordsutgång och återanvändning

En lösenordsutgångsdatum eller återanvändningsvillkor kan ställas in för dina användares lösenord.

  • Lösenordet går ut – Dina användares lösenord kan ställas in för att upphöra var 365 dagar, 180 dagar, 90 dagar, 60 dagar, 30 dagar eller aldrig.
  • Lösenordsåteranvändning – Lösenordsåterställningar kan begränsas för att förbjuda endast det nuvarande lösenordet eller det nuvarande lösenordet och ett tidigare lösenord

Avancerade regler

När du utökar avsnittet för Avancerade regler kan du ställa in mer sofistikerade säkerhetsregler för att begränsa användaråtkomsten.

Notering: När de avancerade reglerna väl är aktiverade gäller de omedelbart för alla användare utan åtkomst till kontoinställningar.

Tillåt åtkomst endast för specifika IP-adresser

Om du vill att dina användare endast ska kunna komma åt Pipedrive när de är på specifika platser kan du lägga till IP-adressvillkor i dina avancerade säkerhetsregler.

Alla användare utan åtkomst till kontoinställningar kommer då endast ha åtkomst till företagsdata när de befinner sig under dessa IP-adresser. Klicka på "Lägg till IP-adress" för att komma igång.

I fönstret för Lägg till IP kan du antingen skriva in en IP-adress eller automatiskt fylla i din nuvarande IP-adress. Beroende på dina begränsningskrav för åtkomsten kan du lägga till fler än en IP-adress.

Tillåt åtkomst endast under specifika tidsperioder

Genom att aktivera denna regel begränsas användaråtkomsten till specifika tidsintervall, såsom företagets arbetstider eller en tidszon.

Alla användare utan åtkomst till kontoinställningar kommer att förlora åtkomsten till Pipedrive utanför de tillagda dagar, tider och tidszoner.

Du kan klicka på "Lägg till tidsintervall" för att ställa in dina tidsbegränsningsregler.


Bekräfta och validera dina ändringar

När alla regler är konfigurerade kan du klicka på "Förhandsgranska och verkställ" för att validera dina ändringar.

Bekräfta dina säkerhetsregeldetaljer i det fönster som visas och klicka på "Verkställ nu" för att implementera dina regler.

Du kan välja var du vill skicka en sammanfattning av de ändringar som gjorts till dina användare.

Var den här artikeln till någon hjälp?

Ja

Nej

Relaterade artiklar

Frågor?

Kontakta oss