Kunskapsbas

Ämnen
Tvåfaktorsautentisering (2FA)
Lösenordsstyrka
Lösenordets utgångsdatum och återanvändning
Avancerade regler
Bekräfta och validera dina ändringar

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Säkerhetsregler

JT
Jenny Takahara, 2 november 2023
Observera: Funktionen för säkerhetsregler är en av de många användbara funktionerna i Pipedrive's Enterprise-plan. Endast användare med åtkomst till kontoinställningar kan konfigurera säkerhetsregler i ett företagskonto.

Att hålla data säker är nödvändigt för alla företag. Med funktionen för säkerhetsregler är det möjligt att verkställa åtkomstbegränsningar för att se till att företagsdata bara är tillgänglig för rätt personer på rätt plats och tid.

För att komma åt och konfigurera dina säkerhetsregler, gå till Inställningar > Säkerhetscenter > Regler.

Observera: Med undantag för tvåfaktorsautentisering gäller inte säkerhetsregler vid åtkomst av Pipedrive genom mobilappen.

Tvåfaktorsautentisering (2FA)

Du kan växla den här inställningen för att tvinga fram tvåfaktorsautentisering (2FA) för alla användare. 2FA-funktionen skyddar ditt Pipedrive-användarkonto genom att skicka användarna ett e-postmeddelande med en klicka-för-att-verifiera-länk nästa gång du loggar in. Varje användare behöver bara verifieras en gång var 30:e dag på varje enhet.


Lösenordsstyrka

När en användare med kontoinställningar tvingar fram krav på lösenordsstyrka, kommer användare med lösenord som inte uppfyller dessa krav att bli ombedda att ändra sitt lösenord nästa gång de loggar in. Du kan se till att användarlösenord innehåller ett eller flera av följande:

  • Minst en liten bokstav och en stor bokstav
  • Minst en siffra
  • Minst ett specialtecken ( '!', '@', '&', etc.)
  • Ett minimum antal tecken (måste vara minst 8)
passwordstrength.gif


Lösenordets utgångsdatum och återanvändning

Ett utgångsdatum för lösenordet eller en återanvändningsbegränsning kan ställas in för dina användares lösenord.

  • Lösenordet utgår – Dina användares lösenord kan ställas in att utgå varje 365 dagar, 180 dagar, 90 dagar, 60 dagar, 30 dagar eller aldrig.
  • Lösenordsåteranvändning – Lösenordsåterställningar kan begränsas för att förbjuda endast det nuvarande lösenordet eller det nuvarande lösenordet och ett tidigare lösenord

passwordexpirationandreuse.gif

Avancerade regler

När du expanderar avsnittet för Avancerade regler kan du ställa in mer sofistikerade säkerhetsregler för att begränsa användares åtkomst.

Obs: När avancerade regler används kommer de omedelbart att gälla för alla användare som inte har åtkomst till kontoinställningar.

Tillåt åtkomst endast för specifika IP-adresser
Om du vill att dina användare endast ska kunna komma åt Pipedrive när de är på specifika platser kan du lägga till IP-adresser som villkor i dina avancerade säkerhetsregler. Alla användare utan åtkomst till kontoinställningar kommer då endast att ha åtkomst till företagsdata när de befinner sig under dessa IP-adresser. Klicka på "Lägg till IP-adress" för att komma igång.

I fönstret "Lägg till IP-adress" har du möjlighet att antingen skriva in en IP-adress eller fylla i din nuvarande IP-adress automatiskt. Du kan lägga till flera IP-adresser beroende på dina begränsningskrav för åtkomst.

addipaddress.gif

Tillåt åtkomst endast vid specifika tider
Genom att aktivera denna regel kommer användaråtkomsten begränsas till specifika tidsintervall, till exempel företagets arbetstider eller en tidszon. Alla användare utan åtkomst till kontoinställningar kommer att förlora åtkomst till Pipedrive utanför de dagar, tider och tidszoner som har lagts till.

Klicka på "Lägg till tidsintervall" för att ställa in dina begränsningar för tidsintervall.

timeframe.gif


Bekräfta och validera dina ändringar

När alla regler är konfigurerade kan du klicka på "Förhandsgranska och verkställ" för att validera dina ändringar. Bekräfta detaljerna för din säkerhetsregel i det öppna fönstret och klicka på "Tillämpa nu" för att implementera dina regler.

Du kan välja var du vill skicka en sammanfattning av ändringarna till dina användare.

Screen_Shot_2020-01-17_at_5.28.57_PM.png
Var den här artikeln till någon hjälp?

Ja

Nej

Relaterade artiklar

Frågor?

Kontakta oss