Znalostní báze

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Zobrazení posledního přihlašovacího času podle uživatele

BF
Breandan Flood, 31. října 2023
Poznámka: Abyste zobrazili přehled jiného uživatele, musíte mít povolené globální administrační nastavení.

Pokud chcete zobrazit poslední přihlášení uživatele ve vaší firmě do účtu Pipedrive, můžete tak učinit přejítím na jejich přehled uživatele.

Pokud se podíváte pod “Poslední přihlášení”, budete moci vidět poslední datum a čas, kdy se vaši uživatelé přihlásili.

Poznámka: K posledním přihlášením také můžete přistupovat přes Nastavení > Bezpečnostní centrum > Přehledová plocha a zkontrolováním historie zařízení.
Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás