Znalostní báze

Znalostní báze/Funkce/Automations/Kdo může vytvářet aut...

Tento článek byl vytvořen za použití strojového překladu.

Kdo může vytvářet automatizované workflow v Pipedrive?

YS
Yssel Salas, 31. října 2023
Poznámka: Funkce Automatizace je jednou z užitečných funkcí plánů Advanced, Professional a Enterprise v Pipedrive.

Výchozím nastavením mohou v Pipedrive vytvářet automatizace pouze administrátoři pomocí funkce Automatizace. Více informací o funkci automatizace v Pipedrive naleznete zde.


Běžní uživatelé

Globální administrátoři mohou povolit oprávnění globálním běžným uživatelům, aby vytvářeli a upravovali vlastní automatizace ve službě Pipedrive.

Pro povolení tohoto oprávnění musí administrátor uživatele přejít na Nastavení společnosti > Spravování uživatelů > Sady oprávnění. Posuňte se dolů na Globální oprávnění > Běžní uživatelé a upravte sadu oprávnění, aby bylo umožněno vytváření automatizovaných toků.

Běžní uživatelé, pokud jim je uděleno oprávnění k vytváření automatizovaných funkcí - a zároveň mají oprávnění k prohlížení ostatních uživatelů na účtu Pipedrive - budou moci vytvářet automatizované toky, které přiřazují aktivity jiným uživatelům na účtu Pipedrive.

Při využívání automatizací ve službě Pipedrive doporučujeme administrátorům pravidelně monitorovat, které automatizované toky byly vytvořeny, aby věděli, kam se přesouvají obchody a aktivity v jejich účtech.

Byl tento článek užitečný?

Ano

Ne

Související články

Máte nějaké otázky?

Kontaktuje nás