Skontaktuj się z nami
Status:

Pipedrive

Jak zmienić/zaktualizować dane logowania

Uwaga: Jeśli chcesz zmienić adres e-mail lub hasło służące do logowania, można to łatwo zrobić w menu Ustawienia.


Zmiana adresu e-mail służącego do logowania

Ze względów bezpieczeństwa Pipedrive nie umożliwia zdalnej zmiany adresu e-mail powiązanego z kontem Pipedrive. Możesz jednak łatwo zmienić adres e-mail służący do logowania w Ustawieniach.

 1. Przejdź do opcji Ustawienia > Osobiste > Profil.
 2. Kliknij opcję Edytuj obok pola adresu e-mail.
 3. Wprowadź nowy adres e-mail do logowania.
 4. Kliknij opcję Zapisz.
Zmiana hasła służącego do logowania

 1. Przejdź do opcji Ustawienia > Osobiste > Zmień hasło.
 2. Wprowadź aktualne hasło.
 3. Wprowadź nowe hasło dwa razy w celu weryfikacji.
 4. Kliknij opcję Zmień hasło.
Zmiana służącego do logowania adresu e-mail użytkownika przez administratora

Co się dzieje, jeśli użytkownik zarejestrował się w Pipedrive z nieprawidłowym adresem e-mail? Jak można go zmienić?

Ze względów bezpieczeństwa Pipedrive nie umożliwia zdalnej zmiany adresu e-mail powiązanego z kontem Pipedrive.

Na szczęście administratorzy mogą dokonać takiej zmiany.

 1. Przejdź do Ustawienia > Użytkownicy
 2. Kliknij użytkownika, którego chcesz edytować. Otwiera się nowy ekran, gdzie możesz edytować nazwę i adres e-mail użytkownika. 3. Edytuj adres e-mail.
 4. Kliknij opcję Zapisz, aby zapisać nowy adres e-mail.

 

Uwaga — Jeśli adres e-mail, który chcesz dodać, został wcześniej użyty do rejestracji innego konta Pipedrive, aktualizacja adresu e-mail nie będzie możliwa ze względów bezpieczeństwa.


Możesz jedynie dodać nowego użytkownika z adresem e-mail, na który chcesz zmienić, a następnie dezaktywować starego użytkownika.