Kliknij tu i dowiedz się jak możesz się z nami kontaktować!
Status:

Pipedrive

Zapier — Tworzenie szans sprzedaży Pipedrive za pomocą formularzy Gravity


Jeśli chcesz dodawać nowe formularze Gravity do Pipedrive, możesz do tego wykorzystać Zapier..

Czego potrzebujesz

 

Przygotowanie kont

Aby powiązać konto Gravity Forms z usługą Zapier, musisz mieć wtyczkę Gravity Forms z zainstalowanym dodatkiem Zapier. Potrzebujesz również formularza utworzonego w Gravity Forms. Aby zacząć korzystać z Gravity Forms oraz uzyskać informacje o tworzeniu formularzy i instalacji dodatków, przejdź tutaj. Informacje o pierwszych krokach z Gravity Forms w usłudze Zapier można znaleźć tutaj..

Aby powiązać konto Gravity Forms z Pipedrive, musisz mieć aktywne konto Pipedrive. Jeśli chcesz zapoznać się z Pipedrive, kliknij tutaj. Więcej informacji o pierwszych krokach z Pipedrive w usłudze Zapier można znaleźć tutaj.

Połączenie kont

Kliknij tutaj, aby tworzyć szanse sprzedaży Pipedrive za pomocą Gravity Forms.

  • Wykonaj instrukcje dotyczące pierwszego kroku w akcji Zap w celu połączenia konta Gravity Forms z usługą Zapier.
  • Wybierz konto Pipedrive z listy kont lub połącz nowe konto.
  • Aby połączyć nowe konto Pipedrive, musisz podłączyć prywatny klucz API, który znajdziesz w opcji Ustawienia > Osobiste > API na koncie Pipedrive.

    API Pipedrive

  • Utwórz tytuł w polach dostępnych w Gravity Forms.

    Utwórz szansę sprzedaży.

  • Kliknij Zapisz + Zakończ.

 

Przetestuj akcję Zap, aby upewnić się, że działa prawidłowo. Jeśli wyniki są zadowalające, nowa szansa sprzedaży Pipedrive zostanie utworzona dla każdego wypełnionego formularza.

Uwaga: Jeśli w przyszłości zechcesz zmienić tę integrację Pipedrive i Gravity Forms, przejdź do pulpitu Zapier i dokonaj pożądanych zmian.

Możesz również sprawdzić inne funkcje Pipedrive w usłudze Zapier, a także inne sposoby połączenia Pipedrive z Gravity Forms..