Skontaktuj się z nami
Status:

Pipedrive

Filtrowanie


Dzięki Pipedrive możesz używać filtrów do tworzenia różnego rodzaju raportów dotyczących szans sprzedaży, osób kontaktowych i organizacji. You can even mix different item fields in a filter and make full use of connections and custom fields you’ve already built in Pipedrive.


Widok listy — Konfigurowalne raporty i edycja zbiorcza

 

Jakie listy mogę filtrować?

Możesz filtrować szanse sprzedaży, kontakty, działania i produkty. W kontekście biznesowym możesz tworzyć następujące listy:

 • firmy z regionu południowo-wschodniego, z którymi masz otwarte szanse sprzedaży;
 • wszystkie firmy, z którymi udało Ci się dokonać sprzedaży (lub podjąć próbę sprzedaży) nowej linii produktów (szkolenie z zakresu przywództwa) w tym roku;
 • wszystkie osoby, dla których otwarta jest szansa sprzedaży i które przeszły na określony etap (więc możesz przesłać im dodatkowe informacje);
 • osoby z kategorii VIP w Twojej bazie danych, dla których Twoi handlowcy nie zdołali w tym roku otworzyć żadnej szansy sprzedaży itp.
 • Wszystkie szanse sprzedaży bez zaplanowanych działań.
 • Wszystkie działania dotyczące określonej organizacji.

 

Tworzenie filtrów

Zobaczmy, jak można wykorzystać tę ulepszoną opcję personalizacji:

 1. Otwórz listę, którą chcesz filtrować (szanse sprzedaży, osoby kontaktowe, organizacje, działania lub produkty).
 2. Przypuśćmy, ż chcesz mieć listę osób, które pracują w firmach z siedzibą w Pomorskie — otwórz stronę osób kontaktowych.
 3. Kliknij menu rozwijane w prawym górnym rogu, aby otworzyć menu filtrów. 4. Wybierz opcję Dodaj nowy filtr..., aby utworzyć nowy zestaw filtrów. Otworzy się ekran nowego filtru. 5. W razie potrzeby utwórz nazwę zestawu filtrów w polu Nazwa filtra.
 6. Kliknij opcję Dodaj warunek, aby dodać warunek filtrowania.
 7. Uwaga — Możesz utworzyć dwa rodzaje warunków filtrowania (warunki „i/lub”):
  • Jeśli chcesz, aby przefiltrowana lista odpowiadała wszystkim zdefiniowanym warunkom, określ je w górnej części ekranu w opcji Pokazuj tylko te elementy, które spełniają WSZYSTKIE te warunki.
  • Jeśli chcesz zdefiniować wiele warunków, aby wyniki odpowiadały przynajmniej jednemu warunkowi, określ warunki filtrowania w dolnej części ekranu w opcji Pokazuj tylko te elementy, które spełniają KTÓRYKOLWIEK z tych warunków.
  • Możesz również połączyć obie te opcje.
 8. Wybierz element, według którego chcesz filtrować wyniki. Możesz filtrować wyniki według szansy sprzedaży, działania, produktu, osoby kontaktowej lub organizacji. W oparciu o element zmieniają się warunki filtrowania po wyborze z rozwijanej listy elementów.
 9. Wybierz warunki filtrowania i wartości dla elementu.
 10. Powtórz kroki 4-6, aby dodać więcej warunków filtrowania.
 11. Określ widoczność filtra, tj. czy chcesz go udostępnić innym użytkownikom Pipedrive.

 


Gotowe!