Kunskapsbas

Kunskapsbas/Kampanjer/Kampanjer/Kampanjer: prenumerat...

Ämnen
Prov
Kontogranskning
Prenumerantnivåer
Faktureringssida

Denna artikel har producerats med hjälp av maskinöversättning.

Kampanjer: prenumeration och fakturering

YS
Yssel Salas, 2 november 2023
OBS: Kampagner från Pipedrive är tillgängliga som en tillägg mot betalning. Tillgång till faktureringsidan och prenumeration på kampanjer är endast tillgänglig för användare med kontohantering aktiverat.

Kampanjer från Pipedrive är ett kraftfullt marknadsföringsverktyg som låter dig hantera din e-postkommunikation, data och interaktion med dina kunder från en och samma plats.

Innan du lägger till Kampanjer från Pipedrive i din prenumeration, prova det gratis och öka din försäljning med anpassade nyhetsbrev som skickas direkt från ditt Pipedrive-konto.


Prov

Obs: Denna åtgärd är endast tillgänglig för användare med åtkomst till kontoinställningar.

För att aktivera din 21-dagars provperiod, gå till Kampanjer-sidan genom att klicka på megafonikonen på vänster sida av huvudnavigeringsfältet. Klicka sedan på "Prova gratis" knappen.

Du kommer att omdirigeras till fakturerings-sidan, där du kan lägga till tillägget Kampanjer till din prenumeration.

När provperioden har aktiverats framgångsrikt, kommer du att se en blå banner högst upp på din Kampanjer-sida, som visar hur många provdagar du har kvar. Under provperioden kan du lägga till upp till 500 prenumeranter.


Kontogranskning

OBS: Denna åtgärd är endast tillgänglig för användare med "Kan skicka kampanjer(s)" tillstånd.

En kontogranskning är nödvändig för att kunna köpa kampanjer efter din kampanjförsöksperiod.

Om du vill köpa kampanjer men ditt konto inte har genomgått en kontogranskning under försöksperioden kan du påskynda en granskning från kampanjsidan.

Läs mer om kontoverifiering i den här artikeln.

OBS: Ditt företagskonto behåller din åtkomst till kampanjer endast om kontot har verifierats framgångsrikt när din provperiod är slut.

Prenumerantnivåer

Prenumerationsgränserna för tiers är strukturerade enligt antalet marknadsföringskontakter med status "Subscribed" som ett konto har.

Om prenumerationsgränsen nås tilldelas nya kontakter statusen "väntande uppgradering". När du uppgraderar ditt konto till en högre prenumerantnivå och så länge det totala antalet nya kontakter du har lagt till inte överskrider gränsen kommer de "väntande uppgraderingen" automatiskt att ändras till "Subscribed".

Om du har nått prenumerationsgränsen och vill uppgradera till en högre nivå, klicka på "Öka gränsen" för att omdirigeras till Faktureringssidan.


Faktureringssida

Observera: Faktureringssidan är endast tillgänglig för användare med tillgång till kontoinställningar.

Lägga till Kampanjer till din prenumeration

För att lägga till Kampanjer till din prenumeration och välja tillägget Kampanjer på faktureringssidan. Observera att du också kan ändra din prenumerantnivå från denna sida.

Uppgradering till en högre prenumerantnivå

Du kan uppgradera till en högre nivå genom att klicka på "Ändra nummer".

Använd reglaget för att välja ditt önskade antal kontakter, mellan 1k och 50k prenumerantplatser (i 1k steg). När du flyttar reglaget kommer den uppskattade kostnaden att visas på höger sida baserat på det totala antalet kontakter. Ju fler kontakter du väljer, desto mindre betalar du per prenumerant.

Den nya nivågränsen kommer att tillämpas på ditt företagskonto omedelbart. Detta betyder att du kommer att debiteras ett proratiserat belopp från det datumet fram till slutet av din nuvarande faktureringscykel. Från nästa faktureringscykel kommer den nya prenumerantnivån redan att vara effektiv, och det fulla beloppet kommer att debiteras.

Observera: Om du fortfarande är på din provperiod och önskar uppgradera din prenumerantnivå, kommer den valda nivån att tillämpas automatiskt vid provperiodens slut.

Nedgradering till en lägre prenumerantnivå

För att nedgradera till en lägre prenumerantnivå, klicka på "Ändra nummer" i avsnittet för Kampanjer-tillägget på faktureringssidan och välj en lägre gräns med hjälp av reglaget.

Reglaget kommer inte att låta dig nedgradera till en nivå som är mindre än antalet prenumererade kontakter du redan har.

Till exempel kan användaren i scenariot som visas nedan, inte nedgradera till under 28,000 prenumererade kontakter eftersom de redan har 27,001 prenumeranter på sin kontakt sida. Om användaren önskar nedgradera till 27,000 prenumerantnivån, bör de ta bort överflödiga kontakter med prenumererad eller väntande uppgradering marknadsstatus.

Detta kan göras genom att välja det nödvändiga antalet kontakter på Kontaktsida i listvy och arkivera dem genom att ändra marknadsstatusen till "Arkiverad". Läs mer om massredigering och filtrering i denna artikel.

Observera: Den nya prenumerantnivån kommer att gälla från startdatumet för nästa faktureringscykel.

Avbryta Kampanjer

Om du vill avbryta prenumerationen på Kampanjer, avmarkera valet för Kampanjer-tillägget på faktureringssida och bekräfta åtgärden genom att klicka på de gröna knapparna. Du kommer att se en popup som bekräftar avbokningen av tillägget och det effektiva datumet.

Du kan fortsätta använda Kampanjer fram till slutet av den nuvarande faktureringscykeln. Dess avbokning kommer att träda i kraft från startdatumet för nästa faktureringscykel.

Var den här artikeln till någon hjälp?

Ja

Nej

Relaterade artiklar

Frågor?

Kontakta oss